27 januari 2022

Bericht van onze kwartiermaker

Oproep: kom met stageplekken!

Beste leden van Bakery Sweets Center,

Graag vraag ik als nieuwe kwartiermaker zij-instroom jullie aandacht!

Op 29 maart 2022 starten er twee modules aan het Friesland College. De cursus Gistdegen en de nieuwe opleidingsmodule Brood & Banket.

Met Bakery Sweets Center, Friesland College en met steun en funding vanuit Fryslân Werkt! zijn wij nu bezig met het opstarten van de werving van stageplekken voor deze twee cursussen. Bij voorkeur stageplekken met baanintentie.

De basiscursus Gistdegen is in 2021 ontwikkeld op verzoek van jullie, de leden van Bakery Sweets Center. Met deze 10-weekse training geeft Friesland College gehoor aan de vraag om werknemers en zij-instromers in korte tijd de basisprincipes van het broodbakken bij te brengen. En ze met een gezonde dosis grondstoffenkennis het bedrijfsleven in te sturen.

Maak en houd ze enthousiast!

Met alleen het praktijklokaal van Friesland College geven we cursisten niet een compleet beeld én niet de juiste basis mee. Beeldvorming is zó belangrijk in deze branche. Kandidaten enthousiasmeren is 1. Ze het vak leren is 2. Maar dan komt 3: ze enthousiast houden én ze behouden. Daar komt het bedrijfsleven bij kijken. We vinden het minstens zo belangrijk dat de kandidaten de sfeer, de werkzaamheden en de werkomgeving van de echte praktijk leren kennen.

Wie heeft er een stageplek?

Ik ben als kwartiermaker zij-instroom aangesteld om de match tussen bedrijven en zij-instromers te maken. En het leer-, stage- en werkproces soepeler te laten verlopen. Bij dezen doe ik graag de dringende oproep aan jullie. Wie heeft er stageplaatsen beschikbaar die aansluiten bij de cursus Gistdegen (brood, 10 weken), en/of de cursus Brood en Banket (18 weken)?

De cursisten starten op 29 maart. De stagedagen zijn op woensdag, donderdag en vrijdag. Hierbij streven we naar een minimale inzet van 16 uur per week, maar bij voorkeur meer om ook echt aan de praktijkervaring van de kandidaten te werken en hun kennis en ervaring te vergroten zodat zij in aanmerking komen voor een loopbaan bij jullie in het bedrijf.

Voor de cursus Brood & Banket die 18 weken duurt gaan de kandidaten idem 10 weken (Brood/Gistdegen) op dinsdag naar school en na deze periode van 10 weken volgen zij aanvullend op maandag gedurende 8 weken het Banketgedeelte.

Inhoud Banket

In de 8 banketweken nemen we studenten mee in de wereld van:

  • Taart en gebak
  • Zanddegen
  • Korstdegen

We houden contact

In de komende twee weken zal ik jullie telefonisch benaderen om uitvraag te doen op de stageplekken. Hierbij staan de volgende vragen centraal:

  • Hebben jullie per eind maart een stageplek beschikbaar voor de cursus Gistdegen (10 weken) en/of Brood & Banket (18 weken)?
  • Hoeveel stageplekken zijn er binnen het bedrijf beschikbaar?
  • Kan de kandidaat bij een positief verloop van de opleiding en stage in aanmerking komen voor een betaald dienstverband in het bedrijf?
  • Bieden deze opleidingen ook kansen om invulling te geven aan wendbaar vakmanschap om ook jullie reeds werkend personeel een mooie ontwikkelkans te bieden?

Subsidies, vergoedingen en meer

De kosten van de opleidingen gevolgd door zij-instromers worden door Fryslân Werkt! bekostigd. Daarnaast werken de zij-instromers tijdens de stage ‘met behoud van uitkering’. En de werving en selectie zal tevens door mij in samenwerking met Fryslân Werkt! kosteloos aangeboden worden. En weet dat we ons ook maximaal inspannen voor elke kandidaat daar waar nodig te ondersteunen bij het maken van goede samenwerkingsafspraken.

Jullie mogen mij natuurlijk zelf ook benaderen via 06 – 31664280 of dirk.westerhof@leeuwarden.nl.

Een eigen werknemer opgeven voor een cursus?

Mocht er binnen uw bedrijf een medewerker zijn die zelf graag de cursus Gistdegen of Brood & Banket wil volgen. Dan kan dat natuurlijk ook. Voor inschrijven neemt u contact op met bakkerijdocent Jurjen Albertsma, j.albertsma@fcroc.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn