De werkgroep Onderzoek & Innovatie werkt projectmatig en hands-on. Het delen van relevante innovatie-info, het formuleren en doen uitvoeren van onderzoeks- en innovatieprojecten zijn enkele taken. Per jaar stelt de werkgroep zich concrete doelen. In 2021 lag de focus op verpakkingen, regionale producten, retourstromen, vezels en eiwitten. Voor 2022 staat een verdere verdieping in vezels, eiwitten, retourstromen, broodtoevoegingen en de energietransitie op de agenda. Verduurzaming en productoptimalisering vormen een rode draad in de projecten.