Algemeen 16 december 2022

Werkgeverssymposium: ‘Oplossingen voor personeelsschaarste niet buiten, maar bínnen de organisatie’

Tijdens het Werkgeverssymposium Noordoost-Friesland kreeg Arry Verhage de gelegenheid om het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties toe te lichten. Verhage is projectleider Wendbaar vakmanschap en directeur Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL). Dit project is onderdeel van MBO Life Sciences en helpt bedrijven die willen innoveren en groeien en hun productieprocessen willen verbeteren. Mede hierdoor worden vacatures sneller ingevuld, werken onderwijs en bedrijfsleven beter samen en nemen medewerkers zelf het voortouw.

Spanning

“Er is spanning op de arbeidsmarkt”, zo begint Verhage zijn verhaal. “Het aantal openstaande vacatures blijft maar stijgen. De personeelsschaarste is structureel. Dat komt doordat de groei van de beroepsbevolking afvlakt. Na 2030 zal een daling ontstaan, vanwege verandering in bevolkingsomvang. Vooral in Noord-Nederland zal dan sprake zijn van krimp.” Daarbij toont hij de prognose van de bevolking tussen de 20 en 65 jaar. In 2025 zal deze in Nederland 10.474.000 personen omvatten en in Noord-Nederland 987.300 personen. De verwachting is dat deze in 2050 is gedaald tot respectievelijk 10.657.300 en 896.400 personen. “Dat betekent voor Noord-Nederland een daling van meer dan negentigduizend mensen. Het wordt de komende jaren dus alleen maar lastiger om mensen aan te trekken.”

Oplossingen bínnen de organisatie

De oplossingen ligt volgens Verhage niet buiten, maar bínnen de organisatie. Belangrijk daarbij zijn onder andere goed werkgeverschap, recruitment marketing, toekomstbestendige medewerkers, diversiteit & inclusiviteit, automatisering en robotisering, zij-instroom, instapbanen en leerwerklijnen. Maar vooral ook: wendbare vakmensen. Verhage: “Uit het onderzoek ‘vakmensen nieuwe stijl’ van TNO blijkt dat wendbare medewerkers een houding hebben die gericht is op verbetering. Zij nemen de regie over hun eigen ontwikkeling. Ze vertrouwen in eigen kunnen en zijn zich bewust van de positie en rol in de organisatie. Bovendien bouwen en benutten ze hun netwerk.”

Bij Wendbaar Vakmanschap in Lerende Organisaties gaat het om een samenspel tussen de innovatieve productiebedrijven, lerende organisatie, facilitaire opleider en wendbaar vakmanschap. Daarbij onderscheidt hij vier onderdelen:

  1. Eigen vakmanschap: Het versterken van vakmanschap van medewerkers in een lerende organisatie.
  2. Lerende organisatie: Het versterken van de organisatie om het eigen vakmanschap optimaal te benutten.
  3. School in bedrijf: Vernieuwen in het onderwijs
  4. Op weg naar kansrijk vakmanschap: Versterken van de inzetbaarheid van zij-instromers.

“De ontwikkeling van mensen is dé sleutel tot succes”, benadrukt Verhage. “Centraal staat het werken vanuit één gezamenlijke visie: werken = leren = innoveren.”

Lees hier het verslag van de workshop Open Hiring die BSC-collega Dirk Westerhof volgde tijdens het werkgeverssymposium.

Tekst: Wendy Noordzij
Foto: Wijnand Verschuur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn