Opleiding 12 juni 2020

Voorlopig scholenbeleid: ‘Online waar het kan, fysiek waar het moet’

De coronamaatregelen die in maart door het kabinet werden afgekondigd, zorgden er bij veel scholen voor dat het digitale lesgeven een vlucht nam. Vooral bij basisscholen bleek iets waar een meerjarenplan voor nodig leek te zijn, binnen enkele weken haalbaar. Al dan niet met houtje-touwtjemiddelen, maar geen ouder of docent die daarover klaagde. Hoe zit het met de kennisinstanties die aangesloten zijn bij Bakery Sweets Center? Hoe kijkt men bij Friesland College en Hogeschool Van Hall Larenstein terug op deze periode? En hoe lang duurt het nog voor we naast elkaar in de schoolbanken mogen zitten? Of is praktijkonderwijs voorlopig uitdaging nummer 1?

Oefenen voor examen

Duidelijke signing op de vloer van Friesland College

Op het Friesland College zijn de examenkandidaten aan de bakkerijopleidingen weer gestart met praktijklessen. Helaas mochten alleen nog de laatstejaars met de handen in het deeg, laat Jurjen Albertsma, bakkerijdocent aan de mbo-bakkerijopleiding weten. “Elke examenkandidaat kreeg de gelegenheid om gebruik te maken van twee oefenmomenten voor het praktijkexamen. Dit deden we met 5 studenten per dag. Op deze manier kregen de studenten toch de mogelijkheid om goed te oefenen voor hun examen. En het zo met een voldoende af te ronden.”

Alternatieve opdrachten

Ook op Hogeschool Van Hall Larenstein is hard gewerkt om op de juiste manier te examineren. Koos Oosterhaven, namens FACT: “In sommige gevallen zijn alternatieve opdrachten geformuleerd die aan de exameneisen voldoen. Studenten doen het voorbereidende werk vanuit huis en de examens worden zoveel mogelijk op locatie uitgevoerd.”

Op de mbo-school aan de Julianalaan in Leeuwarden geldt voorlopig het principe: ‘Als je hier niet hoeft te zijn, blijf dan thuis’. Overal op de vloeren zijn stickers geplakt en aan ‘coronasigning’ geen gebrek. Medewerkers in hesjes staan klaar in de ontvangstruimte en zorgen ervoor dat elke bezoeker zijn handen desinfecteert. De kantine is afgesloten, het restaurant is dicht. Studenten in deze tijd hebben het zwaar. En dan gaat het niet meer over de lesstof, maar om het gebrek aan samenzijn, praatjes uitwisselen.

‘Hoe lang dit gaat duren? Geen idee, de situatie verandert continu’

Live thuisbakken

Het Friesland College doet er echter alles aan om de studenten wat om handen te geven, thuis, naast het digitale werk. “Zo hebben we de dertig eerstejaars studenten van de bakkerijopleiding een tasje vol ingrediënten laten afhalen. Om zelf thuis mee aan de slag te gaan. Daarin zat gist, bloem, boter, kokos, korstdeeg, eieren en andere grondstoffen. Met de bijgeleverde recepten konden iedereen thuis aan de bak. Dit was uiteraard onderdeel van de lessen en daarom hielden docenten en studenten tijdens het bakken de videofunctie aan.

“Tot aan de zomervakantie geldt op het Friesland College dit beleid”, vertelt Albertsma. “Praktijklessen zijn er alleen voor examenkandidaten. We werken zoveel mogelijk thuis en verzorgen online lessen met onze studenten. Op 11 juni hadden we een ‘online open middag’, bedoeld voor jongeren én volwassenen.” Ook Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde een online open dag, op 28 mei. Hoe lang dit beleid gehandhaafd blijft, durft de bakkerijdocent niet te zeggen. “De situatie verandert continu.” Wel geeft hij aan dat er een voorstel ligt voor het beleid van ná de zomervakantie. Daarin staat dat het Friesland College kiest voor een hybride vorm van werken en leren, waarbij online activiteiten, fysieke activiteiten en praktijk met elkaar worden afgewisseld. Van Hall houdt rekening met thuiswerken tot in ieder geval 1 februari 2021. Voor iedereen geldt: online waar het kan, fysiek waar het moet.

Inschrijven en registreren

Bij Van Hall is het zaak om alles zo strak mogelijk te organiseren. Omdat er tegelijkertijd maar een beperkt aantal mensen aanwezig mogen zijn, is het nodig om precies te weten wie wanneer aan welke toets deelneemt. Studenten moeten zich inschrijven voor een toets: geen inschrijving betekent geen deelname. Bovendien wordt elk bezoek aan de beide locaties van de hbo-school (in Leeuwarden en Velp) geregistreerd.

Alle afdelingen van Friesland College stellen voor dat met alle studenten minimaal 1 keer in de week fysiek contact is, op school of in de praktijk. Eerstejaars studenten krijgen 2 à 3 dagen fysiek onderwijs, de rest online of in de praktijk. Meerderejaars krijgen 1 à 2 dagen fysiek onderwijs. Bij zowel online als fysiek onderwijs wordt de presentie geregistreerd.

Op de foto boven: Docenten Sietske van der Beij en Edwin Compas delen tasjes met bakkerijgrondstoffen uit aan studenten.
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn