Algemeen 20 februari 2023

Uitkomsten BSC enquête: veel mensen nodig!

De resultaten van de jaarlijkse enquête die Bakery Sweets Center onder z’n leden voert, liegen er niet om. De sector staat de komende jaren te springen om productiemedewerkers, procesoperators en broodbakkers. Ook mooie berichten: de sector staat open voor zij-instromers.

Jaarlijks verzoekt Bakery Sweets Center zijn leden om een enquête in te vullen. En jaarlijks stellen we dezelfde vragen. Op het gebied van onderwijs, personeel en andere zaken die spelen binnen de vereniging. De resultaten van de enquête bepalen de koers van Bakery Sweets Center in het opvolgende jaar.

Aantal vacatures blijft groeien

De koers voor 2023 is bepaald en de enquêteresultaten bevestigen dat we de juiste kant opvaren. Want het aantal vacatures blijft de komende jaren groeien. En er is behoefte aan operators, productiemedewerkers, bakkers en verpakkers. Het onderwijs speelt hierop in met specifieke, verkorte opleidingen.

Enthousiast, betrokken en aanpakker

Wie wil werken, is welkom in onze sector. Ook dat blijkt uit de reacties van respondenten. Kwalificaties zijn uiteraard belangrijk, maar ze halen niet de top-3 van gewenste eigenschappen van nieuwe medewerkers. Enthousiaste, betrokken aanpakkers zijn nodig. Werknemers die het werk zien, het werk oppakken en willen leren. Dit opent deuren voor werkzoekenden.

Vacatures korte en langere termijn

Op de korte termijn (2 jaar) stijgt het aantal vacatures in de bakkerij- en zoetwarensector. 33 procent van de bedrijven zegt binnen nu en 2 jaar meer dan 10 vacatures te hebben. Waarvan 18% zelf meer dan 21 vacatures! In 2021 zei ‘slechts’ 17% van de bedrijven meer
dan 10 vacatures te hebben op de korte termijn.
Op de lange termijn voorzien bedrijven nog meer problemen op het personeelsvlak. Waar in 2021 nog 28% zei binnen nu en 5 jaar meer dan 10 vacatures te hebben, antwoordt nu 44% dat er meer dan 10 werkplekken vrijkomen in de periode tot 2028. Een derde zegt
zelfs meer dan 21 vacatures te hebben in die periode.

Oorzaken vacatures

Als oorzaken van de ontstane vacatures noemen de BSC-leden de volgende top-5 oorzaken:

  1. Vergrijzing
  2. Bedrijfsgroei
  3. Verandering van functies door ontwikkeling bedrijf
  4. Jobhoppers
  5. Mentaliteit personeel

Een van de reacties luidt bijvoorbeeld: Binnen nu en 5 jaar gaan veel medewerkers met pensioen. Over jobhoppen en mentaliteit zeggen ondernemers het volgende: “De tijd van 20 jaar op één plek werken is voorbij.”

De top-3 functies

In alle lagen van bedrijven komen plekken vrij, maar de top-3 van functies is duidelijk. De sector heeft behoefte aan productiemedewerkers, procesoperators en broodbakkers. Dit geldt voor de komende 2 jaar, maar ook voor de langere termijn. Bakery Sweets Center voorziet in die behoefte door onder meer verkorte opleidingen aan te bieden. Broodbakker – de basis loopt al enige tijd in Leeuwarden en Hoogeveen. Vanaf april start Aeres MBO Leeuwarden met Operator zoetwaren/bakkerij – de basis.

Profiel van de ideale werknemer

Op basis van de enquêteresultaten is het profiel van de ‘ideale werknemer’ ontstaan. Dat een talent jong, ervaren, intelligent of geschoold is, is volgens de respondenten het minst belangrijk. Zolang een medewerker maar vaardig is, of aangeeft ambitieus en leergierig te zijn. Op 1, 2 en 3 staan de eigenschappen Enthousiast, betrokken en aanpakker. Verder zijn de vaardigheden en tekortkomingen van huidige werknemers in beeld gebracht. Informatie die de werkgroep Opleiden veel huiswerk oplevert. Niet alleen technische kennis en vakkennis zijn meer gewenst; ook basisvaardigheden zoals communiceren, veiligheidsbewustzijn en taalvaardigheid staan op de wishlist van veel werkgevers.

Instroom en zij-instroom

Tot slot zijn de instroomcijfers in kaart gebracht. Meer zij-instromers dan BOL/BBL-studenten kregen binnen het BSC-netwerk een baan in 2022. In 2022 verwelkomde 48% van de bedrijven medewerkers vanuit de BOL/BBL-leerweg. Tegenover het feit dat 70% van de bedrijven medewerkers verwelkomde vanuit een zij-instroomroute. Alle respondenten laten weten dat zij-instromers welkom zijn binnen hun organisatie.

De resultaten worden per werkgroep binnen Bakery Sweets Center besproken en dienen als basis voor verdere activiteiten. Zoals werken aan imago, gerichte opleidingen en samenwerkingen met scholen en Fryslân werkt!.

tekst: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn