Algemeen 10 juli 2024

Nieuwe zoetwaren-cao: 7,5% loonsverhoging

De nieuwe tweejarige sector-cao Zoetwaren is afgesloten. Over de looptijd van twee jaar betekent dat een loonsverhoging van 7,5%. VBZ-voorzitter Thijmen Peter de With reageert verheugd: “We zijn van mening dat we een toekomstbestending en gebalanceerd collectief pakket hebben bereikt.”

De branchevereniging VBZ en de vakbonden FNV, CNV en De Unie hadden al een onderhandelingsresultaat bereikt. Nu hebben ook de achterbannen hun akkoord gegeven. De looptijd van de cao is 24 maanden: van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2026. De salarisschalen en salarissen worden stapsgewijs verhoogd: per 1 oktober 2024: 0,5%, per 1 januari 2025: 3%, per 1 oktober 2025: 2% en per 1 april 2026: 2%. Over de looptijd van twee jaar betekent dat een loonsverhoging van 7,5%.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onder meer reiskostenregeling woon-werkverkeer, hygiënische handelingen, 80/90/100-regeling, loondoorbetaling bij ziekte, werkoverdracht, waarneming, feestdagenregeling en rouwverlof. Ook is er een extra scorecategorie (D) toegevoegd aan het beoordelingssysteem.

Uitgebreid wensen in kaart gebracht

VBZ-voorzitter Thijmen Peter de With reageert: ‘We zijn verheugd dat de achterbannen van alle vier de sociale partners inmiddels positief hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 17 juni. In aanloop naar deze cao hebben we zeer uitgebreid de wensen en behoeften van de medewerkers in kaart gebracht. Dit gebeurde middels groepssessies en een brede enquête, inclusief de uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent een koopkrachtverbetering en weerspiegelt de inflatieontwikkeling van de afgelopen maanden. “We zijn van mening dat we een toekomstbestending en gebalanceerd collectief pakket hebben bereikt “waarmee werknemer en werkgever de komende twee jaar uitstekend uit de voeten kunnen.’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn