Algemeen Opleiding 16 januari 2022

Stichting Bakkracht start pilot Bedrijfsontwikkelplan met 15 bakkerijen

De Stichting Bakkracht start dit kwartaal een pilot met 15 bakkerijen. Ambachtelijk en industrieel. De stichting ondersteunt bakkerijen op weg naar duurzame inzetbaarheid met het Bedrijfsontwikkelplan.

Het belang van (blijven) leren en ontwikkelen wordt namelijk wel gezien binnen de bakkerijbranche. Maar het blijkt soms lastig om hieraan in de praktijk handen en voeten te geven.

Gericht opleiden

Een Bedrijfsontwikkelplan vormt een concrete ondersteuning bij het gericht opleiden van medewerkers in het kader van duurzame inzetbaarheid. Het plan geeft aan waar het bedrijf naartoe wil, maar brengt ook duidelijk in kaart welke kennis, vaardigheden en functies hiervoor nodig zijn. Bovendien wordt in beeld gebracht hoe medewerkers zich kunnen ontwikkelen, aansluitend bij de gestelde ontwikkeldoelen van het bedrijf en de eigen behoeftes. Het Bedrijfsontwikkelplan zorgt er zodoende voor dat zowel het bedrijf als de medewerker goed op de toekomst zijn voorbereid.

Aanpak: starten met drie gesprekken

Om een Bedrijfsontwikkelplan voor een industriële of ambachtelijke bakkerij te kunnen schrijven, vinden eerst drie gesprekssessies plaats met de ondernemer en de medewerkers. Besproken wordt wat de wensen voor de toekomst zijn en waar de ontwikkelbehoeftes liggen. Op basis van de uitkomsten van deze sessies en de meest recente ontwikkelingen in de markt wordt een Bedrijfsontwikkelplan gemaakt. Het plan is een concreet opleidings- en ontwikkelplan, waarmee zowel werkgevers als werknemers direct aan de slag kunnen.

Het Bedrijfsontwikkelplan geeft bakkersbedrijven de regie over de noodzakelijke ontwikkeling van medewerkers in hun bedrijf. Tegelijkertijd zijn deze medewerkers nadrukkelijk betrokken bij de totstandkoming van het plan. Dit vergroot de draagkracht en zal iedereen in het bedrijf stimuleren en motiveren om met de uitkomsten aan de slag te gaan.

Pilot met 15 bakkerijen

In het eerste en tweede kwartaal van 2022 vindt een pilot plaats met vijftien ambachtelijke en/of industriële bakkerijen. Geïnteresseerde bedrijven kunnen aan deze pilot kosteloos deelnemen. Na evaluatie van de pilot kunnen bedrijven zich na de zomer aanmelden voor deelname aan het Bedrijfsontwikkelplan. Kosten bedragen dan maximaal € 1.500 per bedrijf.

Interesse? Meer informatie en aanmelding voor de pilot/vervolg bij Carla Zwierstra van de Stichting Bakkracht: tel. 06 – 83228728 of mail carla.zwierstra@bakkracht.nl.

Ook binnen Bakery Sweets Center houden we ons bezig met ontwikkelen in een lerende omgeving. Neem eens een kijkje op de pagina van de Leiderschapstraining.

Foto: Shutterstock

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn