Algemeen 26 september 2022

Sectorpeiling Brood & Duurzaamheid

brood

Het Nederlands Bakkerij Centrum is een project gestart met het doel om de bakkerijsector te versterken door een helder verhaal over duurzaamheid te vertellen. Steeds meer ondernemers krijgen te maken met vragen en eisen over duurzaamheid.

Ook de politiek en maatschappelijke organisaties laten zich steeds duidelijker horen. Er liggen genoeg kansen voor brood, alleen is er op sectorniveau een te beperkte kennisbasis om krachtig over duurzaamheid te kunnen communiceren. Ook ontbreekt het aan een heldere visie over welke ambities de sector op dit vlak heeft. Met dit project willen NBC de hiaten oplossen om zo de kansen die duurzaamheid voor de sector biedt optimaal te benutten.

Binnen dit project leggen we de focus op ecologische duurzaamheid van Nederlands brood op basis van tarwe.

Het Nederlands Bakkerij Centrum is erg benieuwd naar de huidige stand binnen de bakkerijsector. Waar bent u als bakker/ondernemer al mee bezig? Waar moet de sector zich volgens u voor inzetten? Doe mee aan de Quick Scan – het kost een paar minuten.

naar de Quick Scan

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn