Algemeen 08 maart 2024

Bestuurslid Romke: ‘Met onze club kunnen we alle uitdagingen aan’

Romke van der Meulen is per 1 februari toegetreden tot ons bestuur. “De samenwerking binnen Bakery Sweets Center vind ik echt uniek”, vertelt hij enthousiast. “Met elkaar bieden we oplossingen voor alle maatschappelijke uitdagingen waarmee we als branche te maken krijgen.”

Romke van der Meulen, eigenaar van Patisserie Schaafsma in Franeker en Banketbakkerij De Korenbloem in Sneek, is al langere tijd bij BSC betrokken. Toen hij de vraag kreeg om aftredend bestuurslid Bouwe de Vries op te volgen, hoefde hij daar niet lang over na te denken. “Ik vind het fijn om het Bakery Sweets Center te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan de mooie plannen die we hebben.”

De bakker zet zich graag in voor het versterken van het imago van de branche. “Dat is heel belangrijk om nieuwe arbeidskrachten aan te trekken. Daarnaast moeten we zorgen voor de juiste opleidingen, die aansluiten bij de praktijk van de ondernemer. De afgelopen jaren hebben we diverse mooie projecten uitgevoerd en ik verwacht dat er nog veel meer gaan komen.” Ter illustratie noemt hij het project Wendbaar Opleiden. “Dat was een heel mooi project waarin zijinstromers de kans kregen om in aanraking te komen met de branche en met de bedrijven die daarin actief zijn.”

Maatschappelijke uitdagingen

Romke wil zich samen met het bestuur en alle andere leden van BSC inzetten voor een duurzame en wendbare branche. “Er komen veel maatschappelijke uitdagingen op ons af, maar ik weet zeker dat wij die met elkaar kunnen aangaan.”

Deze uitdagingen zijn volgens hem heel groot en divers. “Net zoals vele andere branches hebben we te maken met een enorm tekort aan handjes. De verschillende crisissen en oorlogen in de wereld hebben de verkrijgbaarheid van grondstoffen belemmerd. Er wordt steeds meer nagedacht over de belasting van het milieu en dat heeft effect op onze branche, de grondstoffen en het energieverbruik. De eiwittransitie en de gezondheid van de mens in combinatie met voeding zijn eveneens belangrijke onderwerpen. Zout- en suikerreductie zijn daarbij thema’s die onze branche direct raken.”

Hij signaleert nog een andere ontwikkeling: de verschuiving van analoog naar digitaal. “De invloed hiervan is ontzettend groot. Denk bijvoorbeeld aan datavoorziening en artificial intelligence.”

Samenwerking essentieel

Dat maakt samenwerking binnen een organisatie als Bakery Sweets Center volgens hem essentieel. “Als ondernemers zetten we samen met het onderwijs en de overheid onze schouders eronder om de problematiek aan te pakken. Een groep van enthousiaste mensen die het belangrijk vinden om samen veranderingen door te voeren en projecten te realiseren. Die samenwerking vind ik echt uniek. Daar wil ik mij graag voor inzetten. Ik ben ervan overtuigd dat we samen de uitdagingen aan kunnen gaan. En dat we samen een weg vinden om de transities te omarmen.”

Broodpastaproject

Samen met onze projectleider Hilco Wagenaar verzorgt Romke de projectleiding/ coördinatie van het Katapult-project. “Daar heb ik enorm veel zin in. Hiermee zetten we ons retourbroodonderzoek voort en breiden we het uit. Ik vind het persoonlijk heel belangrijk dat we als branche iets doen tegen de enorme stroom retourbrood, die voornamelijk verwaard wordt tot veevoer. Hoe mooi is het als we dit retourbrood als ingrediënt opnieuw gebruiken. Samen met leerlingen van de levensmiddelentechnologieopleidingen is het ons al gelukt om op kleine een suikerpasta te maken, die als grondstof kan dienen voor andere producten. En met het Katapult-project, waarbij de een funding vanuit de overheid ontvangen, krijgen we de kans om dit ook op grotere schaal uit te rollen en de suikerpasta daadwerkelijk op de markt te brengen.”

Koekjes op basis van broodpasta.

Blauwdruk voor toekomstige projecten

Daarnaast ziet Romke nog veel meer kansen. “Dit is een prachtige businesscase voor studenten. Ze kunnen op heel veel verschillende vlakken kennis opdoen. Niet alleen op het gebied van het procestechniek en grondstoffen. Er moet bijvoorbeeld ook een businessplan worden geschreven en marketing op los worden gelaten. Deze case kan een hele mooie blauwdruk worden voor nieuwe toekomstige projecten, die op eenzelfde manier uitgevoerd worden. Het project biedt een hele mooie mogelijkheid om als branche anders naar restromen te kijken en om invulling te geven aan een circulaire economie. Bovendien sluit het naadloos aan bij de ambitie van de Circulair Friesland om in 2025 de meest circulaire regio van Europa te zijn.”

Grote wens

Richting de toekomst heeft het kersverse bestuurslid nog een grote wens: “Ik zou het fantastisch vinden als we met alle plannen en doelen kunnen samenbrengen in een Innovatiehuis. Een eigen clubgebouw. Daar kijk ik enorm naar uit.”

Tekst: Wendy Noordzij
Foto’s:  De Korenbloem Schaafsma / Archief BSC

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn