Corona Partners 29 mei 2020

Partners in coronatijd: 6 vragen aan Gina Tromp – gemeente Leeuwarden

Gina Tromp van de gemeente Leeuwarden.

Hoe gaan onze partners om met de coronacrisis? Deze keer aan het woord: Gina Tromp, senior adviseur en coördinator Economische Zaken bij gemeente Leeuwarden, tevens stuurgroeplid Bakery Sweets Center.

Wat doen jullie precies en voor wie?

“Het team Economische Zaken is er op gericht een bijdrage te leveren aan de ambitie van dit College om de economische structuur en concurrentiekracht van het bedrijfsleven te versterken (Collegeprogramma ‘De kracht van samen’, gemeente Leeuwarden). Vanuit Economische Zaken zijn wij de ogen en oren van de gemeente. We zien de ontwikkeling van de regionale economie, en de kansen en bedreigingen die op bedrijven en instellingen in de gemeente afkomen. We zijn verantwoordelijk voor de primaire dienstverlening aan en relatie met bedrijven. Het eigen MKB-bedrijfsleven is de belangrijkste bron van behoud en groei van werkgelegenheid.  Acquisitie van nieuwe bedrijven is ook een belangrijk deel van ons werk. En we faciliteren samenwerkingen tussen ondernemers, onderwijs en onderzoek, zoals Bakery Sweets Center.

In samenwerking met de andere twee clusters binnen team Economische Zaken, team Werk van Sociale Zaken en de vakafdelingen faciliteren wij het bedrijfsleven zo optimaal als mogelijk met onze dienstverlening. De samenwerking met team Werk is gericht op het creëren van kansen voor het bestand uitkeringsgerechtigden om uitstroom te realiseren.”

Hoeveel medewerkers telt jullie afdeling?

Collegeprogramma De kracht van samen, gemeente Leeuwarden

“Het team Economische Zaken bestaat uit 20 medewerkers. Het cluster Relatiebeheer en Acquisitie binnen de afdeling Economische Zaken bestaat uit acht medewerkers.”

Lukt het de diensten te waarborgen? En hoe?

“Ja, dat lukt. Onze dienstverlening draait ook met thuiswerken goed door. In deze tijden hebben we ook vele extra taken als gemeente, denk alleen al aan bemensing van het team van de Veiligheidsregio. Er is ook een lokaal ondersteuningspakket voor ondernemers. Denk hierbij aan uitstel van betaling van de gemeentelijke belastingen, ontheffing van de precariobelasting terrassen, etc. In deze

tijd werken wij voornamelijk digitaal. Informatie voor ondernemers publiceren wij op onze website Ondernemend Leeuwarden, sociale media en via de nieuwsbrief.”

‘We houden een vinger aan de pols door wekelijks alle voorzitters van ondernemersverenigingen te spreken.’

Welke (extra) coronamaatregelen hebben jullie getroffen?

“Wij volgen het Rijksbeleid. De oproep vanuit het kabinet is om zoveel mogelijk thuis te werken. Dus ook ik werk veel thuis. Met Teams vergaderen wij met elkaar. Daarnaast hebben we elke week een Teams-overleg met alle voorzitters van de ondernemersverenigingen in onze gemeente. We willen vinger aan de pols houden en geïnformeerd zijn over wat deze crisis voor impact heeft en hoe wij kunnen ondersteunen. Als wij, in deze tijd ook vaak samen met de wethouder, op bedrijfsbezoek gaan of als we externe overleggen hebben dan houden wij anderhalve meter afstand en wij schudden geen handen. Eerlijkheidshalve vind ik het heerlijk om er af en toe weer even uit te zijn en in contact te zijn met ondernemers.”

Welke impact heeft de coronacrisis op het personeel?

“De regel is en blijft voorlopig dat mensen zo veel mogelijk moeten thuiswerken. Collega’s, persoonlijk contact en de vertrouwde werkomgeving worden gemist. Achter de schermen binnen de gemeente wordt al wel gewerkt aan de voorbereidingen voor een geleidelijke terugkeer.”

Brengt deze periode het team ook iets goeds? Wat precies?

“Jazeker. Wij hebben mooie initiatieven gezien bij onze lokale ondernemers en winkeliers. Het omdenken staat centraal. En dat we nu ervaren dat  digitaal werken ook voordelen heeft zorgt er voor dat we dit ook in de toekomst vaker zullen doen.”

 

Ook Alex Tabak beantwoordde de 6 vragen. Hij is accountmanager Team Werk bij gemeente Leeuwarden en tevens onderdeel van de werkgroep Opleiden binnen Bakery Sweets Center. Zijn reacties lees je hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn