Corona Partners 29 mei 2020

Partners in coronatijd: 6 vragen aan Alex Tabak – gemeente Leeuwarden

Hoe gaan onze partners om met de coronacrisis? Deze keer aan het woord: Alex Tabak, accountmanager Team Werk bij gemeente Leeuwarden, tevens lid van de werkgroep Opleiden van Bakery Sweets Center.

Wat doen jullie precies en voor wie?

“Vanuit Team Werk zijn wij onder meer verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Ik zal jullie niet meteen vermoeien met deze zeer uitgebreide wet, want dan wordt het een saai verhaal. Waar wij ons voornamelijk mee bezighouden is de populatie van mensen in de bijstand die tussen vandaag en maximaal 2 jaar naar de arbeidsmarkt kunnen. Zoals je je misschien kunt voorstellen is dat een brede doelgroep. Het gaat om mensen die weinig tot geen hulp nodig hebben om hun weg weer naar de arbeidsmarkt te vinden tot aan mensen die eerst de nodige instrumenten nodig hebben om stappen te maken om vervolgens uit te stromen naar een werkgever. Uitstroom wordt op vele manieren gerealiseerd: direct in dienst, via een werkvoucher, een proefperiode met behoud van uitkering, de werkstage of bijvoorbeeld door een scholingstraject. Maar in de kern gaat het altijd om maatwerk, want we hebben wel met mensen te maken. Daarnaast begeleiden we ook kandidaten die vanuit het doelgroepregister (quotumwet) een plekje op de arbeidsmarkt zoeken. Dit is een specifieke doelgroep die een andere aanpak vergt. Hier zit een intensieve vorm van begeleiding aan vast van een jobcoach.”

Hoeveel medewerkers telt jullie afdeling?

“Team Werk bestaat in totaal uit zo’n 50 medewerkers. Het cluster accountmanagement bestaat uit vier medewerkers.”

‘Wekelijks stromen nog kandidaten uit naar werkgevers, alleen zijn dit er nu wel een stuk minder.’

Lukt het de diensten te waarborgen? En hoe?

“In essentie bestaat ons werk uit het plaatsen van mensen naar de arbeidsmarkt. Dat lukt in deze tijd maar mondjesmaat. Het is begrijpelijk, er zijn weinig vacatures en als ze er zijn dan moeten ze ook aansluiten bij de kandidaat. Desondanks stromen er wekelijks nog kandidaten uit naar werkgevers, maar de aantallen zijn een stuk lager. Daarnaast hebben sommige kandidaten een jobcoach, maar die probeert zoveel mogelijk op afstand (digitaal) te coachen. Bedrijfsbezoeken proberen we op dit moment weer heel langzaam op te pakken, maar in de afgelopen weken was dit nog geen protocol.”

Welke (extra) coronamaatregelen hebben jullie getroffen?

“We volgen het Rijksbeleid en nagenoeg iedereen werkt thuis. De meetings in Teams, Zoom, Skype en al die andere programma’s beginnen weleens vervelend te worden. Ik, maar ook mijn collega’s, missen het persoonlijke contact met werkgevers en klanten. Gelukkig mogen we in kleine stapjes steeds wat meer.”

Welke impact heeft de coronacrisis op het personeel?

“We zien binnen Sociale Zaken, op dit moment, een verschuiving qua werk. Door de TOZO-regeling komen er dagelijks heel veel aanvragen binnen voor financiële ondersteuning. De TOZO wordt uitgevoerd door Bureau Zelfstandigen Fryslân (BZF). Een groot gedeelte daarvan kan gelukkig afgehandeld worden door een ‘robot’, maar er zijn ook casussen die wat meer handelingen vergen. Door de enorme drukte bij BZF, helpen bijna alle medewerkers van Team Werk bij deze afhandeling en hebben waar nodig ook telefonisch contact met gedupeerden. In dit soort gevallen is het echt ‘Eén Team, één Taak’.

Brengt deze periode het team ook iets goeds? Wat precies?

“Ja. Veel digitale initiatieven dragen bij aan efficiënter werken. Dat is heel fijn en biedt interessante mogelijkheden voor de toekomst.”

Ook Gina Tromp beantwoordde deze 6 vragen. Zij is senior adviseur en coördinator Economische Zaken bij gemeente Leeuwarden, tevens stuurgroeplid Bakery Sweets Center. Haar reactie lees je hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn