5 workshops + 3 coachingsgesprekken + 2 intervisiesessies Voor leidinggevenden binnen de bakkerij- en zoetwarenbranche

Veranderingen binnen een bedrijf beginnen bij het management. Als directie en management enthousiast zijn, dan heeft dat zijn effect op medewerkers. De Werkgroep Opleiden binnen Bakery Sweets Center ontwikkelde samen met WeCreate een Leiderschapstraining voor de bakkerij- en zoetwarenbranche.

Volgende training: start oktober 2024

Als leidinggevende bied je richting, ruimte en ruggensteun in de ontwikkeling van medewerkers en team. Om richting te geven heb je zicht op de drijfveren en intrinsieke motivatie. Daarnaast inspireer en motiveer je de medewerkers tot gedragsverandering vanuit voorbeeldgedrag. Je geeft medewerkers de ruimte om zich zelfstandig te ontwikkelen, om mee te denken en mee te beslissen. Daarnaast creëer je ruggensteun door vanuit verbinding en vertrouwen optimaal met elkaar samen te werken.

Het programma

Om het programma aan te laten sluiten bij de vraag, wens en niveau van de leidinggevende heeft iedere deelnemer een individuele intake. Op basis van deze intakes wordt het programma verder vorm gegeven en op maat gemaakt.

De intakes en workshops zijn bij het Aeres Training Centre, Jansoniusstraat 2A in Leeuwarden. Voor de volgende lichting zijn 10 data vastgelegd. Na de intake staan 5 workshops, 2 interviesiebijeenkomsten met bedrijfsbezoek en 3 coachingsgesprekken gepland.

Data

Data voor de volgende Leiderschapstraining, start in februari 2024. Voorafgaand aan de start doen deelnemers de DISC-test.

 • 18-19-20 september: Intakes
 • 9 oktober: Workshop 1
 • individueel plannen: Coachgesprekken
 • 23 oktober : Workshop 2
 • 7 november: Intervisie en bedrijfsbezoek
 • 20 november: Workshop 3
 • individueel plannen: Coachgesprekken
 • 8 januari: Workshop 4
 • 22 januari: Intervisie en bedrijfsbezoek
 • 5 februari: Workshop 5
 • individueel plannen: Coachgesprekken (individueel)

De leeractiviteiten

 • Workshops: 5 dagen van 3,5 uur training. Je krijgt inzicht in wendbaar vakmanschap en persoonlijke leiderschapskwaliteiten. Daarnaast krijgen de leidinggevenden praktische tools aangereikt om hun medewerkers te motiveren, enthousiasmeren en coachen. We gaan praktisch aan de slag.
 • Coachingsgesprekken: 3 coachingsgesprekken van circa 1 uur. Tijdens dit individuele gesprek met een coach maakt de leidinggevende de verdieping in zijn persoonlijke ontwikkeling als leidinggevende. (mogelijk deels online)
 • Intervisiesessies: 2 sessies (à 3,5 uur) waarbij je op bezoek gaat bij een van de deelnemende bedrijven. Tijdens dit bezoek maak je kennis met de activiteiten van elkaar en vindt er intervisie plaats op basis van casuïstiek die de deelnemers zelf inbrengen

Workshops

Workshop 1: ik en wendbaar vakmanschap

De leidinggevende krijgt inzicht in wendbaar vakmanschap en gaat aan de slag met zijn of haar eigen leiderschapskwaliteiten en competenties:

 • Wie ben ik? Persoonlijke (leiderschaps)kwaliteiten onderzoeken en in kaart brengen
 • Wat vind ik belangrijk? Welke normen, waarden en overtuigingen heb ik?
 • Wie wil ik zijn (als leider)? Hoe wil ik dat andere mij zien en welk gedrag hoort daarbij?
 • Wat heb ik nodig? Welke kennis en vaardigheden moet ik mij eigen maken?
 • Welk voorbeeldgedrag wil of moet ik vertonen? 

Workshop 2: de kracht van communicatie

Je kunt het gedrag van je medewerker beïnvloeden door inzicht te hebben in hoe jij communiceert, maar ook hoe de ander communiceert.

 • Wat is je mindset in een gesprek?
 • Wat is communicatie? En welke invloed heeft taal, toon en houding tijdens een gesprek?
 • Welke verschillende communicatiestijlen zijn er? En welke invloed hebben ze op gedrag?
 • Wat is jouw communicatiestijl? Wat is je kracht en je valkuil in communicatie?

Workshop 3: feedback geven en ontvangen

 • Wat is feedback en welke rol heeft dit in ontwikkeling krijgen van medewerkers?
 • Hoe geef en ontvang je feedback?
 • Ervaar wat de waarde kan zijn van feedback

Workshop 4: coachend leiderschap

In deze workshop staat coachend leiderschap centraal. Hoe kun je als leidinggevende medewerkers in beweging brengen zonder betuttelend te zijn en minder vanuit hiërarchie aan te sturen?

 • Wat is coachend leiderschap?
 • Hoe breng ik medewerkers in beweging?
 • Hoe motiveer ik medewerkers om zelf regie te nemen?.
 • Welke kennis, kwaliteiten en vaardigheden moet ik mij eigen maken?
 • Oefening ‘voorbeeld zijn’ voor je team | medewerkers

Workshop 5: leren en ontwikkelen medewerkers

 • Welke ondersteuning hebben de medewerkers nodig om te leren en te ontwikkelen?
 • Wat kan ik als leider daaraan bijdragen?
 • Hoe ga ik dat doen en wat ga ik vanaf morgen daarvoor inzetten?

Coachingsgesprekken

De leidinggevende zal aan de hand van een persoonlijke paspoort in gesprek gaan met de coach waarbij zijn persoonlijke ontwikkeling centraal staat. De leidinggevende formuleert zijn eigen doelstellingen en leerdoelen voor het leiderschapstraject. De leidinggevende reflecteert op zijn persoonlijke ontwikkeling en geformuleerde leerdoelen en bepaalt richting of leerdoelen voor de toekomst.

Intervisiesessies

Deelnemers gaan onder begeleiding in gesprek over ingebrachte casuïstiek. Elke leidinggevende brengt een dilemma of vraagstuk in rondom het leidinggeven aan wendbaar vakmanschap. Bijvoorbeeld een gesprek dat niet volgens plan verliep, een aankomend jaargesprek of een ander dilemma waar de leidinggevende tegenaan loopt. De groep reflecteert aan de hand van een gestructureerde methodiek en draagt oplossingen aan vanuit eigen expertise.

Resultaat

Na dit trainingsprogramma heeft de leidinggevende meer inzicht wat wendbaar vakmanschap betekent voor de organisatie en haar medewerkers. Er is inzicht verkregen in eigen leiderschapskwaliteiten en competenties en is bewustzijn gecreëerd van de invloed, die een leidinggevende heeft op medewerkers. Daarnaast zijn de gespreksvaardigheden effectief getraind waardoor deze kunnen worden ingezet in de dagelijkse praktijk van de leidinggevende. Zij hebben hun competenties en vaardigheden getraind om doelgerichte preventieve gesprekken te voeren waarbij heldere werkafspraken worden gemaakt met behoud van een goede werkrelatie. Dit zal bijdragen aan de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling en daarmee duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

De training wordt gegeven door Wijnand Verschuur (MBO Life Sciences) en een Fyke Hurkens van WeCreate consulting (via Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie). Aanmelden? Dat kan bij Wijnand Verschuur, w.verschuur@mbolifesciences.nl.

De kosten

De kosten per persoon bedragen: €2.200. Een subsidieaanvraag voor de FIT2030-regeling ligt bij het ministerie. Wordt deze toegekend, dan geldt een subsidie van 35% van de cursuskosten.

*Kosten worden door de deelnemende partij voorgefinancierd bij toekenning subsidie wordt 35% terugbetaald.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn