Diverse onderwijsinstellingen verbinden zich als partner aan Bakery Sweets Center. Eén van onze gezamenlijke doelstellingen is de instroom aan mbo’ers en hbo’ers op peil te houden. Of, liever nog, te verhogen. Zo blijven we de komende jaren profijt houden van goede vakmensen. Die op hun beurt weer terechtkunnen bij onze aangesloten partners. Op deze pagina een overzicht van de food- en bakkerijgerelateerde opleidingen. Sinds 2020 verzorgt Bakery Sweets Center ook eigen opleidingen, ontwikkeld vanuit de vraag van het bedrijfsleven. Ook voor deze trajecten gaan we de samenwerking met onze opleidingspartners aan.