Om goed in te spelen op veranderingen, moeten werknemers wendbaar zijn. Door bedrijven te helpen met ‘wendbaar vakmanschap’ voorzien we de bakkerij- en zoetwarensector van gekwalificeerde en gemotiveerde medewerkers, op alle niveaus. Nu en in de toekomst.