Algemeen 08 mei 2023

Onderzoek: imagoprobleem bakkerij? Dat ligt aan de branche zelf

We hebben het als bakkerijbranche altijd over het imagoprobleem. Jongeren zouden een toekomst in de branche niet ambiëren vanwege de werktijden en het relatief lage loon. Maar is dat wel echt zo? Op initiatief van stichting Bakkracht, onderdeel van Bakbekwaam, ging Bureau Coen op onderzoek uit. Wat blijkt: niet het imago is het probleem, maar het gebrek aan informatie en overzicht.

Het onderzoek is uitgevoerd onder diverse jongeren: vmbo-leerlingen, mbo-studenten, studenten aan een bakkerijopleiding en afhakers daarvan.

‘De branche ontkracht de positieve associaties die jongeren hebben met het bakkersvak’

Bureau Coen

Positieve associaties bevestigen

Opvallende resultaten wel. Lang dachten we dat jongeren een baan in de bakkerij niet zien zitten vanwege de bekende argumenten. Vroeg opstaan en ’s nachts werken: dat willen ze niet. Maar uit het onderzoek van Bureau Coen, expert in jongerencommunicatie, blijkt dat daar het probleem helemaal niet zit. “De branche noemt deze associaties met het bakkersvak vooral zelf én draagt deze uit. Daarmee wordt het positieve beeld dat liefhebbers van de bakkerijbranche hebben, vaak ontkracht. Waardoor deze liefhebbers alsnog afhaken.” Uit het onderzoek blijken jongeren namelijk ‘patisserie’, ‘brood bakken’ en ‘klanten blij maken’ als positieve associatie. “Deze associaties moeten juist bevestigd worden door de branche”, adviseert het bureau. “Dit zorgt voor een juiste en positieve profilering van de sector.”

Ook onder ouderen valt het wel mee met dat imago, blijkt uit de onderzoeksresultaten. Ouderen noemen als associaties met het bakkersvak ‘specialist’, ‘echt vak’ en ‘gezond’.

Conclusies onderzoek

Uit het onderzoek komen drie belangrijke uitdagingen tevoorschijn.

 1. Er bestaat een imagoprobleem, dat wordt gevoed door de branche zelf. Het beeld dat jongeren van de bakkerijbranche hebben, klopt niet met het beeld dat door de branche zelf wordt uitgedragen.
 2. Er bestaat geen goede route vanuit het voortgezet onderwijs richting het bakkerijonderwijs. Hierdoor komen leerlingen niet op het juiste pad terecht om de diverse bakkersopleidingen te ontdekken.
 3. Informatie over het bakkersvak, de opleidingen en de branche is nergens overzichtelijk te vinden.

8 adviezen voor jongerencommunicatie

Als het gaat om hoe we dan die jongeren kunnen bereiken, geeft het bureau 8 adviezen.

 1. Stel alle informatie over de bakkerijsector op één plek online beschikbaar.
 2. Zet bij voorkeur online social media campagnes in.
 3. Bied gastlessen aan, zodat jongeren een goed beeld krijgen van het bakkersvak,
 4. Enthousiasmeer jongeren door aanvullende challenges aan te bieden.
 5. Laat scholen een goede bemiddelaar zijn voor kennismaken met de bakkerijopleidingen.
 6. Laat jongeren de echte verhalen horen van echte studenten.
 7. Laat jongeren stap voor stap kennismaken met de bakkerswereld.
 8. Licht ambassadeurs in de sector goed in en voor, zodat hun verhaal aansluit bij de wensen en behoeften van de doelgroep.

Stichting Bakkracht geeft aan de sector te kunnen helpen bij een goede routing. Zodat jongeren, met kleine stapjes, uiteindelijk bij de bakkerijopleidingen uitkomen. Eerder lanceerde de stichting al het jongerenplatform www.wereldvandebakkerij.nl, inclusief social media-campagne. Op de website vinden jongeren de weg in alle bakkerijopleidingen die Nederland rijk is. Binnenkort ontvangen vmbo-scholen een bijpassend decanenpakket. In oktober vindt in vier regio’s Futuremakers plaats, waar jongeren direct kennismaken met bedrijven. Ook biedt Bakbekwaam workshops jongerencommunicatie aan voor praktijkopleiders en tijdens de Bakbekwaam Live-bijeenkomsten. Meer informatie op Bakbekwaam.nl.

Wat gaan wij hiermee doen?

Bakery Sweets Center neemt de adviezen ter harte! Met de rubriek TalentZ volgen we advies nummer 6 al op. Ook op de andere punten zijn we goed bezig. Zo sprak directeur Jans Helmers van Aeres MBO Leeuwarden op 13 april tijdens de vmbo-decanendag over Bakery Sweets Center en de opleidingsmogelijkheden (punt 5). In oktober organiseren we weer het FUTUREMAKERS event (punt 7). Alle adviezen bespreken we met onze werkgroepen Opleiden en Communicatie&Imago.

Foto: Andries van der Werf

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn