Algemeen 15 oktober 2020

NVWA: terughaalactie producten met verontreinigd sesamzaad

Bedrijven die verontreinigd sesamzaad, afkomstig van 3 leveranciers uit India, hebben geïmporteerd of verhandeld, moeten dat direct uit de handel halen. Ook producten die hierdoor niet aan de gestelde veiligheidsnorm voldoen moeten worden teruggehaald. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de betrokken bedrijven hiervan op de hoogte gesteld. Het gaat om een maatregel die ook andere EU-landen nemen.

Ethyleenoxide

In India wordt ethyleenoxide gebruikt als desinfecterend middel op sesamzaad. Ethyleenoxide is een middel dat in de EU niet toegelaten is. Het is niet meteen een probleem voor de volksgezondheid. Maar iemand die dagelijks grote hoeveelheden inneemt, kan er op langere termijn mogelijk schadelijke gevolgen van ondervinden. Er is een wettelijke maximum residu-limiet (MRL) voor ethyleenoxide in sesamzaden van 0,05 mg/kg. De MRL is de maximum toegestane hoeveelheid van een residu van een bestrijdingsmiddel die in een product mag achterblijven zonder gevaar voor de voedselveiligheid. Uit meldingen van bedrijven is gebleken dat verschillende partijen sesamzaad van 3 producenten uit India zijn verontreinigd met ethyleenoxide boven deze MRL.

De verontreinigde partijen zijn geïmporteerd in België en vervolgens naar 24 andere landen (grotendeels EU-lidstaten) gegaan.

Producten met sesamzaad uit India

De NVWA heeft bedrijven gewezen op hun verantwoordelijkheid. Ze moeten nagaan of producten waarin sesamzaad uit India (dat niet behoort tot de verontreinigde partijen) is verwerkt en die al in de handel zijn gebracht, voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften. Lees op de website van NVWA wat er van bedrijven wordt verwacht.

Consumenten

De consumptie van producten met het verontreinigde sesamzaad levert geen acuut risico voor de gezondheid op.

Bekijk hier het statement van Stolp International

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn