Corona 03 april 2020

Stappenplan NOW beschikbaar voor werkgevers

Stappen NOW berekenen

In deze periode zijn er veel vragen omtrent de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). De werkgeversvereniging AWVN heeft een handig stappenplan NOW gemaakt. In tien stappen is zo overzichtelijk gemaakt wat u als werkgever te wachten staat.

Zware terugval in omzet

“De noodmaatregel NOW is er om in tijden van acute en zware terugval in de omzet (van ten minste 20%), het werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden. Voor de hoeveelheid uren die zij werkten vóór er sprake was van de nieuwe situatie”, meldt AWVN. “Werkgevers kunnen op grond van de NOW een subsidie ontvangen. Om zo tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten van alle werknemers die in dienst zijn bij de werkgever. Dat zijn werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en werknemers met een flexibel contract. Ook uitzend- en payrollbureaus kunnen een aanvraag indienen voor zover zij hun uitzend- en payrollkrachten in dienst houden. De regeling geldt niet alleen voor de coronacrisis, maar ook voor andere buitengewone omstandigheden. Zoals een omzetdaling als gevolg van brand in het bedrijf van de werkgever.”

Formeel start de aanvraagperiode op 14 april, maar het UWV streeft ernaar om de regeling vanaf 6 april 2020 uit te kunnen voeren.

Stappenplan NOW in 10 stappen

Het stappenplan NOW van AWVN bestaat uit tien stappen:
1. Bepaal meetperiode
2. Bepaal omzetdaling
3. Bepaal subsidiepercentage
4. Bepaal totale loonsom
5. Bereken subsidiehoogte
6. Doe aanvraag bij UWV
7. Informeer werknemers
8. Ontvang voorschot
9. Vraag definitieve subsidie aan
10. Ontvang subsidie en teken eventueel bezwaar aan.

Het stappenplan NOW is in pdf-vorm te downloaden via onderstaande link. Wanneer je hierop klikt, start het downloaden direct. Bij de verschillende stappen zijn vervolgens formules toegevoegd om correcte berekeningen te kunnen doen. Daarnaast is er meer uitleg gegeven per stap.

Download hier het stappenplan NOW van AWVN

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn