Partners 06 april 2020

Nieuwe partner: Van der Kloet, De Echte Bakker

Van der Kloet in Leeuwarden

Bakery Sweets Center is onlangs uitgebreid met een nieuwe partner: Van der Kloet, De Echte Bakker uit Franeker. Van der Kloet is een ambachtelijke bakkerij met zes winkels. Je vindt ze in Franeker, Leeuwarden (twee filialen), Ferwerd, Dronrijp en Sint Annaparochie. De winkels worden bevoorraad vanuit de centrale bakkerij op Industrieterrein West in Franeker. Bij de bakkerijonderneming zijn ruim zestig medewerkers actief, die dagelijks vers brood en banket produceren. De leiding is in handen van algemeen directeur Jan Douwe Gerbranda.

“We haken aan bij het Bakery Sweets Center, omdat we ons kunnen vinden in de ambities van het samenwerkingsverband. We treden graag in contact met andere collega’s uit de bakkerij”, licht Gerbranda toe. “Als bakkerijonderneming hebben we te maken met tal van uitdagingen. Graag delen we onze ervaringen met de overige partners van het Bakery Sweets Center en hopen we kennis op te halen. Dat geldt ook zeker op het vlak van opleiden, onderzoek, innovatie en imagoverbetering. We kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking!”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn