Partners 10 juli 2023

Nieuw lid: De Fryske Bakkerij als authentieke hart van Boornbergum

Folkert Baarsma over lidmaatschap BSC: ‘Dat het niet vrijblijvend is, bevalt me wel’

Op de rand van Drachten, in gemeente Smallingerland, ligt het dorp Boornbergum. Middenin dit streekdorp tref je De Fryske Bakkerij Baarsma. Een gezellige, authentieke winkel waar je een keur aan Friese producten, vers brood en banket aantreft. Het bakkersgezin Folkert en Anke Baarsma ging een zware periode door. Maar door de komst van een supermarkt en extra woningen in het dorp staat De Fryske Bakkerij er nu sterk voor.

Bakker Baarsma verhuisde 26 jaar geleden naar het streekdorp met de gemeentelijke belofte dat het dorp flink zou uitbreiden. In plaats daarvan zag deze nieuwe dorpsbakker de lokale slager en dorpswinkel verdwijnen. Nieuwe ondernemers kwamen daar niet voor terug. De plannen voor de nieuwbouw belandden in de ijskast. De familie Baarsma kende een zware periode. “Meerdere keren kregen we het advies om wat anders te zoeken”, vertelt eigenaar Folkert Baarsma. “Maar het gevoel zei: we moeten hier blijven.”

Gezellige pitstop

Naar dat gevoel luisteren, pakte goed uit voor het bakkersgezin. De supermarkt Poiesz vestigde zich tien jaar geleden aan de rand van het dorp én er werden dan toch eindelijk 250 huizen bij gebouwd. De komst van de Poiesz bracht veel extra klandizie, klanten die de bakkerij inmiddels goed weten te vinden. De deurbel rinkelt onophoudelijk, wanneer we tegen het middaguur aan de keukentafel zitten. Veel fietsers parkeren hun fiets voor de deur en nemen een croissantje op de picknickbank bij de bakkerij op de stoep. De bakkerij ademt authenticiteit uit: een houten interieur, een keur aan Friese producten en een oprecht vriendelijke winkeldame achter de vitrine. Monika werkt er al 38 jaar; iedere klant kent d’r. De Fryske Bakkerij is een gezellige pitstop voor wie even op adem wil komen.

Betere communicatie tussen onderwijs en bedrijfsleven

Folkert Baarsma (nu 44) was 2 maanden oud toen zijn vader besloot om een bakkerij in Drachten over te nemen. In de jaren daarvoor deed hij ervaring op bij Bakkerij Van der Zee in Garijp en bij een bakker in Leeuwarden. Zijn moeder verruilde haar baan in de verpleging voor haar nieuwe taak als bakkersvrouw. De kleine Folkert kreeg het bakkersvak al vroeg mee. Met alle praktijkervaring op zak koos hij voor de studie Voedingsmiddelentechnologie aan de zuivelschool in Bolsward. “We waren de eerste lichting die naar Leeuwarden verhuisde, waar nu Aeres MBO is gevestigd.”

Folkert kijkt terug op een mooie studietijd, waar hij met name veel kennis over kwaliteitszorg en allergenen opdeed. “Het was altijd het doel om de bakkerij in te gaan”, vertelt Folkert. Ook zijn actieve bestuursleven (lang in de ROBO, momenteel actief binnen Beko) keek hij van zijn vader af. “Mijn vader pleitte altijd voor een betere communicatie tussen scholen en het bedrijfsleven. Daar maak ik mij nu ook hard voor.” Al werkt de vergadercultuur voor Baarsma junior wat minder. “Ik begrijp dat scholen vastzitten aan een stramien, maar je komt er niet echt veel verder mee. Daarom besloten we om leerlingen op te leiden zoals wíj willen dat ze van school komen.”

Waardering voor de warme bakker

Afgelopen jaar heeft de bakker-ondernemer veel op leerlingen ingezet. Met succes: “Ik ben bijzonder trots op een van onze stagiairs, die van het praktijkonderwijs kwam en het nu tot mbo niveau 2 heeft geschopt.” Ook zij-instromers zijn van harte welkom in de bakkerij. “We bieden iedereen die dat wil een kans. Zo komt het wel 5 à 6 keer per jaar voor dat er iemand ’s nachts met me meeloopt. De redenen voor zo’n snuffelstage lopen uiteen. Meestal is iemand gewoon benieuwd naar hoe het eraan toe gaat in de bakkerij. Daar komen geen carrièreswitchers uit voort, wél zorgt het voor meer waardering voor de warme bakker.”

Folkert geeft aan dat hij nog steeds vertrouwen heeft in het onderwijs. “Mede daarom ben ik nu lid geworden van Bakery Sweets Center. Ik zie dat er niet alleen met elkaar wordt gepraat, maar dat er ook echt iets wordt gedáán. Toen ik lid werd, werd me verteld dat er ook iets van mij wordt verwacht. Ik neem nu zitting in de werkgroep Onderzoek & Innovatie. Dat lidmaatschap niet vrijblijvend is, dat bevalt me wel.” De reden voor de werkgroep O&I sluit het meest aan bij Folkerts achtergrond in de voedingsmiddelentechnologie. “Ik ben zeer geïnteresseerd in de mogelijkheden met zoutreductie en zoutvervanging. Door bij deze werkgroep aan te schuiven, waar ook NedMag is vertegenwoordigd, zit ik dicht op het vuur.”

Meer samen komen

Wat voegt Folkert Baarsma toe aan de bedrijvenvereniging BSC? “Ik wil de leden uitdagen om meer samen te komen. Onderwijs en ondernemers, maar ook zeker ondernemers onderling. Dat gebeurt veel te weinig. Er wordt zoveel georganiseerd, maar de opkomst valt vaak tegen. Dat gebeurt in alle verenigingen en organisaties. Mensen moeten er meer voor over hebben om te komen. Je haalt er zóveel uit!”

Tekst & foto’s: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn