Opleiding 10 januari 2023

Nieuw lectoraat Eiwittransitie bij Van Hall

Martina Sura (PhD) start deze maand het nieuwe lectoraat Eiwittransitie bij Hogeschool Van Hall Larenstein. De kersverse lector heeft op de locatie Leeuwarden als doel om de eiwittransitie te versnellen. Dat wil ze doen met het toepassen van nieuwe inzichten en technieken. Het accent wordt gelegd op gezond en duurzaam geproduceerd voedsel.

Onderwijs en werkveld verbinden

De geboren Tsjechische volgde haar opleidingen, master en Ph.D. in microbiologie, aan de Universiteit voor Scheikunde en Technologie in Praag. Na haar promotie werkte ze eerst als assistant professor aan dezelfde universiteit gewerkt, voordat zij in Leeuwarden aan de slag ging als docent-onderzoeker bij de opleiding Biotechnologie. “Als lector Eiwittransitie aan HVHL wil ik mij inzetten om onderzoek, onderwijs, werkveld en samenleving te verbinden. Ik ga daarvoor graag nieuwe samenwerkingsverbanden aan om zo de eiwittransitie gezamenlijk mogelijk te maken.” 

Microbiologie en biotechnologie als basis

Vanuit voorgaande functies als senior onderzoeker en als docent-onderzoeker, heeft Sura haar kennis van microbiologie en biotechnologie, genetische modificaties en de rol van microben (zoals bacteriën) in de bodem, planten en menselijke gezondheid gericht uitgebouwd. “Deze kennis ga ik actief inbrengen in de eiwittransitie zodat we nieuwe paden gaan bewandelen. Vanuit de nauwe verbondenheid met en mijn liefde voor het onderwijs zie ik volop mogelijkheden om ook vanuit het lectoraat Eiwittransitie een bijdrage te leveren aan de opleidingen van HVHL. Bijvoorbeeld via het integreren van interessante onderzoeksvragen in de onderwijsprogramma’s.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn