Algemeen Opleiding 18 juni 2023

Mijlpaal voor mbo-project WVLO

‘Wendbaar vakmensschap als nieuwe basiscompetentie’

De wendbare vakmens is iemand die zich continu blijft en vooral wíl blijven ontwikkelen, om zich aan te kunnen passen aan een veranderende omgeving. Zo’n medewerker, die wil iedere werkgever wel. Het project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties ontstond vier jaar geleden, als samenwerking tussen bedrijfsleven en onderwijs. Om samen wendbare medewerkers op te leiden. Vier jaar later blijkt dat het werkt. Wendbaarheid is per 2024 één van de competenties in het mbo kwalificatiedossier voeding.

Hoe word je als medewerker eigenlijk wendbaar? En wat vraagt dit van een bedrijf of organisatie? Het mbo-project Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties heeft na 4 jaar veel antwoorden. Op het evenement Beleef Wendbaar Vakmensschap, op 8 juni bij Aeres MBO in Leeuwarden ging het over het belang van samenwerken tussen bedrijfsleven, onderwijs en netwerken. En kwamen de valkuilen, inzichten en mogelijkheden aan het licht.

Ruimte voor ontwikkeling

De ideale medewerker is iemand die kan anticiperen op elke verandering in de organisatie, of in de maatschappij in het algemeen. Die wendbare medewerker verkrijg je alleen wanneer zowel bedrijfsleven als onderwijs er vol voor gaan. Want een medewerker of student die volledig ‘wendbaar’ is opgeleid, heeft in een bedrijf ruimte nodig om te ontwikkelen. Is die ruimte er niet, dan ziet de werkgever dat talent vervolgens snel afzwaaien.

De ‘WVLO’-aanpak wordt breed ingezet: van in-company ontwikkeltrajecten voor productieteams en trainingen voor leidinggevenden, tot bedrijfsopdrachten in het onderwijs en zelfs een compleet nieuwe opleidingsmethode. Een hybride leeromgeving waarin opdrachten vanuit het bedrijfsleven de inhoud van het curriculum bepalen. Het bedrijfsleven bevestigt dat wendbaar gedrag van een medewerker essentieel is. Medewerkers nemen meer initiatief en komen samen met oplossingen voor verbetering binnen het bedrijf. Deze houding vraagt van de werkgever dat hij de directieve manier van bedrijfsvoeren loslaat, en een ‘lerende organisatie’ wordt.

‘Wendbaar vakmensschap is een must voor de toekomst’

Bedrijven en onderwijs gaan gelijk op deze nieuwe ontwikkeling. Anneke Post is projectleider van de HR-netwerkorganisatie Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland. “Het project helpt medewerkers in de leerstand te zetten. Wendbaarheid maakt ze duurzaam inzetbaar. Een heel goede oplossing in een tijd van arbeidsmarktkrapte.”

Mijlpaal: wendbaarheid als competentie in kwalificatiedossier voeding

Na 4 jaar WVLO gaan onderwijs en bedrijfsleven overstag. Wendbaarheid is een basisvaardigheid. Projectleider van WVLO Arry Verhage geeft trots aan dat deze relatief nieuwe term ook landelijk is opgepakt. Met als resultaat de opname van WVLO in het kwalificatiedossier voeding dat mbo-opleiders moeten hanteren. “Vanaf 2024 zijn de wendbaar vakmensschapscompetenties onderdeel van de opleidingen voor studenten en werknemers. Daarmee kunnen we stellen dat deze kwaliteit een must is voor de toekomst.”

Succesvolle WVLO-projecten

De afgelopen vier jaar hanteerden veel projecten de WVLO-aanpak. Met succes. Zo sleepte het project van MBO Life Sciences en Bakery Sweets Center, waarin retourbrood wordt opgewaardeerd tot nieuwe grondstof, recent de Circulair Friesland – SPARK Award in de wacht. Bedrijven in de voedingsmiddelensector die willen investeren in de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers, kunnen een subsidie ontvangen binnen het Food In Transitie 2030-programma. En wie zijn leiderschapsvaardigheden wil aanpassen aan deze tijd, kan terecht bij Aeres Training Centre voor een training Leidinggeven aan wendbaar vakmanschap. Het is duidelijk: het project rondom de wendbare vakmens en de lerende organisatie die daarvoor nodig is, is nog lang niet klaar. Voor het doorontwikkelen ontvangt WVLO dit jaar nog een subsidie vanuit groeifonds Katapult. Verhage besluit:  “Dat biedt ons ruimte en mogelijkheden om te kijken wat we nóg meer kunnen bereiken.”

Foto’s: Marjo Vonderman / Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn