Opleiding 29 oktober 2021

Brainstormsessie excellentieprogramma Friesland College

Friesland College roept leden van Bakery Sweets Center op om samen een nieuwe invulling te geven aan het bakkerij- en foodonderwijs. Exclusief met partners van BSC organiseert Friesland College met het excellentieprogramma ToekomstMakers & Food Skills Netwerk een brainstormsessie op 17 november.

“We willen de opleidingen ontwikkelen op basis van design based education”, vertelt leerbaancoach Sietske van der Bij namens het recent opgezette Food Skills Netwerk. “Deze onderwijsvorm uit het hbo krijgt steeds meer een plek in het mbo. Studenten gaan met echte vraagstukken vanuit het bedrijfsleven aan de slag.”

Beter voorbereid

Op deze manier ontwikkelt de student een steviger basis voor zijn toekomstige beroep. “Niet alleen bereiden we de student voor op het werknemerschap, maar ook op een toekomst als ondernemer in de foodsector.”

Verder biedt het de deelnemers aan de brainstormsessie een kans om in contact te komen met studenten. “We merken vaak dat er een mismatch is van student met stagebedrijf”, ervaart Van der Bij. “Dit is een kans voor het bedrijfsleven om zich van zijn beste kant te laten zien. En om de mogelijkheden binnen hun bedrijf toe te lichten.”

Twee vragen staan centraal tijdens de brainstorm:

  1. Wat heeft de student nodig voor een goede start in de foodsector?
  2. Wat heeft het bedrijfsleven nodig van de opleiding en student?

De sessie wordt begeleid door Wyb de Boer van NHL Stenden, expert op het gebied van design based education.

Deelnemen?

Locatie: Friesland College, Julianalaan 97 in Leeuwarden

Datum: 17 november, 14:00-17:00 uur.

Deelnemen? Meld je aan bij Sietske van der Bij: s.vanderbij2@fcroc.nl.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn