Algemeen 03 juli 2023

‘Maak vragen over flexibilisering foodonderwijs meer concreet’

Ministerie OC&W daagt onderwijs en bedrijfsleven uit op bijeenkomst in Food Innovation Academy

Maak de vragen die er leven over flexibilisering van het foodonderwijs meer concreet en leg ze voor aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap. Welke rol kunnen zij spelen? Die oproep deed Elly Klap, accountmanager MBO van het ministerie, tijdens een speciaal georganiseerde themamiddag voor het regionale foodbedrijfsleven en het vakonderwijs food en bakkerij in de Food Innovation Academy (FIA) in Vlaardingen.

Insteek van de middag was om te kijken hoe er nóg meer rendement kan worden gehaald uit regionale samenwerkingsverbanden waarin ondernemers, onderwijs en overheid zijn gebundeld.

De voedingsmiddelensector heeft te maken met een sterke daling van het aantal studenten. Tegelijkertijd vergrijzen de huidige werknemers en gaan er tussen nu en 2030 veel productiemedewerkers met pensioen. Het aantal vacatures binnen foodbedrijven stijgt de komende jaren dan ook spectaculair.

Ruimte in regels

Om hierop te anticiperen, bundelen in steeds meer regio’s in Nederland bedrijven en scholen de krachten. Om samen te werken aan meer instroom, betere opleidingen en imagoverbetering. Ook wordt er steeds meer gekeken naar zij-instromers – statushouders, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen die van werk naar werk bewegen –  die versneld en verkort moeten worden opgeleid. Dat vergt maatwerk van een school en speciale opleidingsprogramma’s. Hoe ver kan en mag een school hier in gaan, zonder te veel af te wijken van de regelgeving? En zonder problemen te krijgen met de Onderwijsinspectie?

Samenwerking next level

Die vragen kwamen voorbij tijdens de themamiddag ‘Samenwerking Next Level’ die onlangs plaatsvond in de FIA. De bijeenkomst is georganiseerd door dit regionale samenwerkingsverband in de regio Rijnmond, samen met het ministerie. Aanwezig waren diverse foodbedrijven, vertegenwoordigers van het onderwijs, brancheorganisaties en gemeentelijk medewerkers. Ook Bakery Sweets Center was present.

Flexibilisering

Vanuit zowel het bedrijfsleven als vanuit onderwijs is er behoefte aan meer flexibilisering van onderwijsprogramma’s. Denk aan flexibele instroom van cursisten gedurende het hele jaar, het combineren van dagopleiding (BOL) en werken/leren (BBL), het doen van toegepast onderzoek, inhoudelijke afstemming met bedrijven om te zorgen voor meer maatwerk in de regio en het bijscholen van bestaande medewerkers uit het bedrijfsleven. De conclusie is dat deze ruimte er is, maar meer benut kan worden.

Anderzijds zijn er veel vragen vanuit het bedrijfsleven over bijvoorbeeld kort opleiden van diverse groepen zij-instromers. Bekostiging, het kwalificerend maken van deze korte opleidingstrajecten en aandacht voor taal, rekenen en werknemersvaardigheden spelen hierbij een belangrijke rol. Samen zoeken naar de juiste antwoorden, is wat het ministerie zou willen doen.

Regionaal gesprek

Het ministerie is verder bereid in de regio in gesprek te gaan met de diverse samenwerkingsverbanden die er zal zijn – zoals de FIA, Bakery Sweets Center en Food Academy Nijkerk (FAN) – om ook verdiepend te praten over de aansluiting van voorgezet onderwijs richting middelbaar onderwijs en bijvoorbeeld beperkingen van stagewerkzaamheden vanwege (te) jonge leeftijd.

“Maak je vragen concreet en leg ze bij ons neer”, daagt Klap het onderwijs, maar ook het bedrijfsleven uit. “Dan komen we graag langs op locatie om te praten over welke antwoorden we kunnen geven of samen kunnen bedenken en welke rol we als ministerie kunnen spelen. Uiteindelijk willen we samen naar een nieuw level van samenwerken om zo nog meer resultaat te kunnen boeken. Gezien de ontwikkeling van de arbeidsproblematiek is dat hard nodig.”

Foto: Hilco Wagenaar (l) en Alfred Bruin (r) van Food Innovation Academy en Jurjen Albertsma (r) van Bakery Sweets Center/Friesland College in gesprek. Foto: Food Innovation Academy

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn