Opleiding 21 augustus 2020

Leiderschapstraining van start: nog enkele plaatsen

Veranderingen binnen een bedrijf beginnen bij het management. Als directie en management enthousiast zijn, dan heeft dat zijn effect op medewerkers. De Werkgroep Opleiden binnen Bakery Sweets Center start met de Leiderschapstraining. De coronamaatregelen vragen meer dan ooit om goed verandermanagement.  De pitch voor de Leiderschapstraining werd vandaag gehouden tijdens de eerste editie van Bakery Sweets Sessions.

Van manager naar coach

De positie van manager verandert. Arie Peerbolte (HR-manager Van der Meulen Hallum BV) laat weten dat bedrijven die zich bezighouden met sociale innovatie, de traditionele hiërarchie moeten laten vallen. Het gaat niet langer gaat om een top-down houding. “Wat we vragen van managers is dienend leiderschap, iemand die meedenkt, een coach naar zijn personeel toe.” Sociale innovatie houdt in dat medewerkers binnen een bedrijf zichzelf ontwikkelen en meebewegen met ontwikkelingen binnen het bedrijf. Handig in een industrie waar automatisering en robotisering steeds verder gaan. “Wat we weleens vergeten is dat de mensen die het werk doen, bijdragen aan een succesvolle implementatie van een verandering, zoals een productinnovatie of een andere verpakking. Managers moeten hun werknemers vroegtijdig betrekken bij de route die je als bedrijf uitzet.” Door begrip en betrokkenheid te creëren, creëer je meer productiviteit én omzet, is de gedachte.

In veel bedrijven loopt men tegen een traditionele mindset aan. Werknemers voeren hun taken uit, met boven hen een leidinggevende. Er is weinig (ruimte voor) communicatie. Wat ervoor zorgt dat medewerkers uit de productie niet de zelfverzekerdheid hebben om met ideeën voor verbetering aan te kloppen bij hun leidinggevende. Een cultuurverandering is iets wat een lange adem heeft. Maar na de aanvankelijke hindernissen werpt sociale innovatie alleen maar zijn vruchten af, belooft Peerbolte, die bij Van der Meulen eenzelfde traject heeft doorlopen.

Wijnand Verschuur

Hybride leermodel

De Leiderschapstraining die vanuit Bakery Sweets Center wordt georganiseerd is bijzonder omdat  leidinggevenden uit verschillende bedrijven tegelijk de training afnemen. Docent Wijnand Verschuur van MBO Life Sciences merkt hierover op: “Niet alleen de positie van een manager binnen een bedrijf verandert. Ook de positie van docent verschuift. Van iemand die instructies geeft naar een begeleider. Binnen de cursisten bevindt zich kennis, waarover wij als docenten niet beschikken. Het is aan ons om te zien: wat kun je, wat is je leervraag? Om zo samen tot een verdere invulling van de training te komen.” Verschuur verwijst hiermee naar het ‘hybride leermodel’, dat in tegenstelling tot het traditionele leermodel (voornamelijk zenden van informatie) de praktijk vooropstelt.

Locatie: Leeuwarden

Een aantal partners van Bakery Sweets Center heeft zich al aangemeld voor de Leiderschapstraining. Deze training gaat in september van start met intakegesprekken. De cursussen beginnen vervolgens in oktober, voorlopig op de Galvanistraat 4. Als de coronamaatregelen hierom vragen, wordt voor een niet-fysieke vorm gekozen. Er zijn nog enkele plekken beschikbaar. Maximaal zijn er 12 cursisten per training welkom.

Meer info en aanmelden via Wijnand Verschuur, w.verschuur@mbolifesciences.nl

Foto’s: Simon van der Woude

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn