Algemeen Opleiding 08 oktober 2021

Leiderschapstraining: ‘Rol van leidinggevende is cruciaal in lerende organisatie’

Steeds meer bedrijven geven aan lerende organisaties te zijn of te willen worden. Hiervoor zijn bepaalde (nieuwe) kwaliteiten van de leidinggevende(n) nodig. Om bedrijven hierbij te helpen, is Bakery Sweets Center (BSC) vorig jaar een Leiderschapstraining gestart. “We hebben heel positieve reacties gekregen en we merken dat we vanuit de bakkerij- en zoetwarenbranche nog steeds veel interesse voor is. Vandaar dat we in november een nieuwe traject starten”, vertelt Wijnand Verschuur, namens de werkgroep Onderwijs.

In januari, februari en maart 2019 heeft de werkgroep Onderwijs onderzocht waar de behoeften van de industriële leden van BSC liggen op het gebied van onderwijs, zegt Wijnand Verschuur, accountmanager bij MBO Life Sciences, over de aanleiding van het opleidingstraject. “Aanvankelijk wilden de bedrijven graag een programma voor zij-instromers, maar door corona kwam daar verandering in. Plotseling was er minder krapte op de arbeidsmarkt, gingen bedrijven meer terug naar de eigen kern en gingen ze minder met flex-medewerkers werken. Daardoor was er ook minder behoefte aan zij-instromers en ook minder noodzaak voor bij- en omscholing. Maar er bleek wél een blijvende behoefte te zijn: de ontwikkeling van de eigen leidinggevenden, gericht op het faciliteren van continue verbetering.”

De rol van leidinggevenden is volgens hem van cruciaal belang binnen lerende organisaties. “Het succes van een lerende organisatie is sterk gerelateerd aan effectief gedrag, continue reflectie en succesvol verbeteren. Daarbij is het heel belangrijk om goede vragen te kunnen stellen en inzicht te hebben in wat medewerkers nodig hebben om goed te functioneren.”

Cursus leidinggevenden

Daarom heeft de werkgroep Onderwijs besloten om met een cursus voor leidinggevenden in lerende organisaties te starten. “In augustus 2020 hebben we ons idee bij de leden van BSC neergelegd en zijn we met het werven van deelnemers begonnen. Vervolgens zijn we in november 2020 met acht  kandidaten, afkomstig uit vier verschillende bedrijven, van start gegaan. Helaas schopten de coronamaatregelen na de eerste workshop roet in het eten. De tweede workshop, die in januari gepland stond, is verschoven naar februari en uiteindelijk hebben we deze pas in mei kunnen houden. Daardoor heeft het traject veel vertraging opgelopen.”

Belang van goede communicatie

De training bestond uit drie bijeenkomsten over de thema’s: wendbaar vakmanschap, communicatie en coachend leiderschap. “Een goede communicatie is van cruciaal belang voor een leidinggevende”, benadrukt Wijnand. “Dat geldt zowel voor communicatie naar bijvoorbeeld een medewerker toe -dus van boven naar beneden- als communicatie met het management- dus van beneden naar boven. Hoe stel je je op? Wat kun jij zelf bijdragen? En wat kun je beïnvloeden? Hoe ga je het gesprek aan met collega’s op hetzelfde niveau en hoe met je leidinggevende? En hoe kun je je leidinggevende gebruiken om iets voor elkaar te krijgen?”

‘Een goede communicatie is van cruciaal belang voor een leidinggevende’

Wijnand Verschuur

Naast de drie workshops bestond het traject ook uit drie individuele coachgesprekken en intervisie in  groepsverband.

Zeer leerzaam traject

Volgens Wijnand, die samen met Fyke Hurkens de trainingen heeft gegeven, is het een zeer leerzaam en interessant traject geweest. “Sommige deelnemers gaven leiding aan zo’n veertig/ vijftig mensen, terwijl anderen een paar personen onder zich hadden staan. Toch merkten we dat dit helemaal geen verschil maakte. Ze herkenden elkaars problematiek. Ook vonden de deelnemers het prettig dat ze reflectie kregen op hun eigen handelen; er werd hen als het ware een spiegel voorgehouden.”

‘De deelnemers herkenden elkaars problematiek’

De rol van leidinggevenden binnen organisaties blijft in ontwikkeling. “Steeds meer bedrijven gaan opzoek naar betrokken personeel, dat leergierig en onderzoekend is. Een nieuwe medewerker moet de regie hebben over zijn of haar eigen ontwikkeling, een eigen netwerk opbouwen en benutten, vertrouwen hebben op het eigen kunnen, zich bewust zijn van zijn of haar plaats in de organisatie en continue willen verbeteren. De leidinggevende moet daarbij helpen. Daarom blijft de Leiderschapstraining zo belangrijk en hebben we besloten in november met een nieuw traject te starten.”

Interesse in deelname?

De eerste workshop is op 4 november. Belangstellenden kunnen zich voor 20 oktober inschrijven via een e-mail naar docent & projectleider Wijnand Verschuur, w.verschuur@mbolifesciences.nl. Naast de cursus voor de verschillende BSC-leden, kan de Leiderschapstraining ook als zelfstandig traject binnen een bedrijf worden aangeboden.  Belangstellenden kunnen hiervoor contact met Wijnand opnemen.

Meer weten over de inhoud? Check de opleidingspagina Leiderschapstraining. De kosten kunnen (deels) vergoed worden met de SLIM-subsidie. Voor advies hierover, neem contact op met Pieter van Helden, p.vanhelden@wecreateconsulting.com.

‘Als je visueel duidelijker de werkzaamheden communiceert, dan zorg je voor meer overzicht’

Caspar van der Vliet

———————————————————————

Caspar van der Vliet, Chef Magazijn/Expeditie van Royal Steensma:

‘Ik leerde gesprekstechnieken toepassen om conflictgesprekken te verbeteren’

Caspar van der Vliet, Chef Magazijn/Expeditie van Royal Steensma, deed mee aan de eerste leiderschapstraining van BSC. “Deze cursus werd me aangeboden vanuit directie. Ik sta altijd open voor extra leerstof en nieuwe inzichten, dus het leek me erg interessant om mee te doen”, blikt hij terug. “Ik wilde graag uitdagingen op het werk qua leidinggeven op deze cursus bespreekbaar maken en zien hoe anderen hiermee omgaan. Daarbij ging het mij met name om conflictgesprekken.” Met een zeer tevreden gevoel kijkt Van Vliet terug op het traject. “Het was zeer interessant en leerzaam. We kregen veel informatie uitgereikt over de verschillende werkwijzen met betrekking tot leiderschap door de aanwezige ‘leiders’ van soortgelijke bedrijven. En ik heb gesprekstechnieken leren toepassen om de conflictgesprekken te verbeteren. Daarnaast heb ik ook geleerd om visueel duidelijker de werkzaamheden te communiceren om zo het overzicht te bewaken en voor duidelijkheid te zorgen!” Van Vliet raadt de cursus ook andere leidinggevende van harte aan. “De cursusleiders zijn zeer fijn. Vaak werd er in groepjes informatie gedeeld en konden we de gesprekken op elkaar oefenen. Dat vind ik een heel prettige manier van leren.”

Tekst: Wendy Noordzij

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn