Opleiding 21 augustus 2020

Kick-off Bakery Sweets Sessions: ‘Van aanbodgericht naar vraaggericht opleiden’

Wil de bakkerij- en zoetwarensector een gefundeerde toekomst tegemoet gaan, dan moet er intern en extern op een andere manier worden opgeleid. Geen traditionele klaslokalen meer, maar maatgericht opleiden op de werkvloer. Die boodschap kwam naar voren tijdens de eerste editie van Sessions: een serie interactieve bijeenkomsten, opgezet door Bakery Sweets Center (BSC). Centraal thema: opleiden.

Profiel operator

De goed bezochte première vond corona-proof plaats in een voormalige verffabriek aan de Galvanistraat in Leeuwarden. Dit pand wordt mogelijk het fysieke onderkomen van Bakery Sweets Center. De samenkomst, waar een kleine dertig bezoekers op afkwamen – waaronder Bakkerij Van der Zee, Bakkerij Faber, Hellema, Van der Kloet Brood en Banket, Molkwarder Koeke, Nationale Bakkerij Academie, VNO-NCW Noord, Royal Steensma, Friesland College, Nordwin College, Van Hall Larenstein – werd georganiseerd door de werkgroep Onderwijs van het samenwerkingsverband van bakkerij- en zoetwarenbedrijven uit het Noorden. De afgelopen maanden voerde deze werkgroep, waarin onderwijs en bedrijfsleven zijn vertegenwoordigd, intensieve gesprekken met een aantal partners: (semi-)industriële en ambachtelijke bakkerijbedrijven. Aan de hand van die gesprekken is een BSC-profiel gemaakt dat wordt gebruikt om nieuwe manieren van opleiden te ontwikkelen. (Lees hier meer over het profiel Operator Bakkerij 2.0.)

Afscheid van klassieke leermodel

“We nemen afscheid van het klassieke model van een docent die voor de klas staat”, vertelt Wijnand Verschuur van MBO Life Sciences tijdens zijn presentatie. “Beter is het bakkers en operators op te leiden in de bedrijven zelf. Daarbij wordt geleerd van de bestaande mensen in de bakkerij; het vakonderwijs vult de leemtes in. Docenten zijn in dit hybride model niet langer de absolute kenners, maar begeleiders die helpen kennis goed over te dragen. In dit model is iedereen leermeester van iedereen. Dat is nieuw en best spannend. En je moet zo’n proces goed opzetten. Maar als een bedrijf écht openstaat om zo te willen werken en leren – we noemen dat Wendbaar Vakmanschap, kom je tot een nieuwe vorm van opleiden. Die kan deels generiek zijn, maar ook deels bedrijfsgebonden. Afhankelijk van de leervraag die er is. Als vakonderwijs gaan we dus vraaggericht opleiden.”

Betrokkenheid

Arie Peerbolte – HR-/QA-manager bij Van der Meulen Hallum BV en voorzitter van de werkgroep Opleiden van BSC – ging in zijn presentatie in op de vraag wat de betrokken bakkerijbedrijven nu vragen van een toekomstige operator. “Betrokkenheid bij het product en bedrijf is dan een sleutelbegrip”, weet hij. “Dat moet deels uit de mensen zelf komen, maar deels kun je dat ook creëren door ze meer verantwoording te geven. Het is niet langer de directie, de plantmanager, de productieleider of de lijnchef die bepaalt: iedereen mag meedenken. Om zo tot de beste productiewijze te komen.”

Cursusaanbod

Als voortvloeisel uit het BSC-profiel start in september een cursus voor leidinggevenden. Tijdens deze opleiding, die zo’n vijf maanden duurt, leert cursist hoe zich op te stellen in een omgeving waarbij de teamleden die je aanstuurt, mee mogen denken.

Lees ook: Leiderschapstraining van start (aanmelden)

Vervolg

De aanwezigen reageerden uitermate positief op de opzet en inhoud van Sessions. Op korte termijn wordt daarom een volgende editie gepland.

Foto’s: Simon van der Woude

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn