Algemeen Opleiding 27 februari 2024

Start Katapult-project: ‘Bouwen aan demolijn voor broodpasta’

Het Katapult-project Groene Transitie, Water, Chemie en Food is van start gegaan. In dit project bouwen bedrijven en scholen samen een proef- en demolijn waarop retourbrood tot broodpasta wordt omgezet. De pasta kan daarna als ingrediënt in diverse eindproducten worden toegepast als suikervervanger.

Op het gebied van groene transities zijn er behoorlijke maatschappelijke uitdagingen, weet Koos Oosterhaven, manager van ‘proeffabriek’ FACT van Hogeschool Van Hall Larenstein en secretaris Bakery Sweets Center. “De aanleidingen hiervoor zijn onder meer het veranderende klimaat, minder gebruik van fossiele brandstoffen, aanpassing van ons voedingspatroon naar minder dierlijk en meer plantaardig eiwit, een tekort aan schoon water en circulair denken en doen.”

Verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om oplossingen, vervolgt hij. “Hiervoor zijn mensen nodig die goed opgeleid zijn. Daar zit tegelijkertijd een probleem. We hebben te maken met vergrijzing en er komen minder jonge werknemers beschikbaar. Kortom, hoe gaan we dit als maatschappij oplossen?” Het antwoord ligt volgens Oosterhaven in het verbinden van ondernemers, onderwijs en overheid. “Hiervoor heeft de overheid geld ter beschikking gesteld. Stichting Katapult financiert 15 projecten in Nederland die aan bovenstaande problematiek gaan werken.”

Voor Noord-Nederland is 1 september 2023 een consortium met vijf onderwijsinstellingen en bedrijvenverenigingen gestart. Bakery Sweets Center is een officiële partner en ontvangt subsidie voor de activiteiten, die de komende vier jaar in het kader van het deelproject worden uitgevoerd. De projectleiding is in handen van Romke van der Meulen en Hilco Wagenaar. Ook het bestuur van Bakery Sweets Center wordt actief betrokken. Studenten van Aeres MBO, Firda en Van Hall Larenstein nemen deel aan het project.

Koos Oosterhaven, hier in gesprek met Omrop Fryslân over het project rondom retourbrood.

Demolijn voor broodpasta

“Het plan is om met de bedrijven en de scholen een proef- en demolijn te bouwen waarop retourbrood tot broodpasta wordt omgezet”, legt Oosterhaven uit. “Daarna kan de broodpasta als ingrediënt in diverse eindproducten worden toegepast als suikervervanger.”

Meerdere doelen

Met deze lijn worden volgens hem meerdere doelen nagestreefd. “Ten eerste als een circulaire oplossing voor retourbrood: per jaar is er in Nederland 150.000 ton niet verkochte broodproducten, die nu als veevoer worden afgezet. Daarnaast kan de lijn dienst doen om studenten en werknemers op te leiden voor dit nieuwe proces, maar ook voor receptuuraanpassingen. En in de derde plaats wordt gewerkt aan moderne baktechnieken die minder energie vergen.” Hij heeft hoge verwachtingen van het project. “Op deze wijze kunnen de BSC-leden vroegtijdig kennis nemen van innovaties die bijdragen aan maatschappelijke grote transities.”

De broodpasta: een soort pap met de viscositeit van karamelvla

Tekst: Wendy Noordzij
Foto’s: Archief Bakery Sweets Center

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn