Algemeen 28 maart 2022

Carbon footprint: invloed van brood op het milieu

Duurzaamheid wordt een steeds belangrijker thema binnen voeding. Het gaat om aspecten als milieu, herkomst, natuurbehoud, eerlijke handel en dierenwelzijn. In hoeverre is het verbouwen van graan en het bakken van brood schadelijk voor het milieu? Nou, voor brood heb je daar een heel goed verhaal! Brood is niet alleen lekker en gezond, maar ook een duurzaam product in onze voedselketen. Dit laten we zien aan de hand van de zogenaamde carbon footprint.

Wat is een carbon footprint?

Voor de productie van voedingsmiddelen zijn land, water, energie, mest en mest, diergeneesmiddelen en gewasbeschermingsmiddelen nodig. Of het nu gaat om vlees, brood, groenten, fruit of vis. Ook komen er broeikasgassen, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het milieu terecht. Naast de agrarische productiefase belasten ook de verwerking, verpakking, transport en distributie van producten het milieu.

Alle sectoren van de voedselproductie hebben dus een milieu-impact. Alleen de mate waarin verschilt per product. Een belangrijke milieubelasting is de uitstoot van broeikasgassen. Er zijn verschillende broeikasgassen, waarvan methaan en CO2 de bekendste zijn.

Ter vergelijking: alle broeikasgassen worden weer omgerekend naar CO2-equivalenten. De ‘carbon foot print’ of CO2-footprint. Het is dus een methode om de milieu-impact van voedsel uit te drukken.

Carbon footprint van brood

Van graankorrel tot brood

Bovenstaande figuur zoomt in op de productieketen van graan tot brood, en de broeikasgassen die daarbij vrijkomen (berekend in CO2-equivalenten per 800 gram brood). Wat opvalt is dat met name bemesting veel broeikasgassen produceert en daarmee een grote impact heeft op de carbon footprint van brood. Ook de verwerking van ingrediƫnten in de bakkerij en het bakken van brood hebben impact.

Uit bovenstaande tabel kun je aflezen dat granen en brood een zeer lage CO2-voetafdruk hebben in vergelijking met bijvoorbeeld vlees, kaas en melk. Zo is de CO2-uitstoot van een kilo vlees maar liefst 50 keer hoger dan die van een kilo brood.

Om de carbon footprint van brood te verkleinen, moet daarom in eerste instantie naar het gebruik van meststoffen worden gekeken. Gelukkig worden meststoffen nu al efficiƫnter gebruikt. Zo kan een agrarische ondernemer door bodemonderzoek, het kijken naar de bladeren van gewassen en het gebruik van drones steeds nauwkeuriger bepalen welk deel van zijn land een stikstoftekort heeft en zal hij alleen op die plekken kunstmest verspreiden.

Bron: NBC

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn