Algemeen Opleiding 10 december 2021

Innovatietraineeship zoekt nieuwe mkb-bedrijven met onderzoeksvragen

‘Win-winsituatie voor student, school en bedrijf’

De pilot Innovatietraineeship, die Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL) en NHL Stenden hogeschool samen met dertien andere hogescholen in Nederland vorig jaar zijn gestart, krijgt een vervolg. Volgens programmaleider Martin Wijnia is het eerste traject een groot succes. Zowel studenten/ trainees als de mkb-bedrijven zijn heel enthousiast. Voor beide groepen is het traject een win-winsituatie, aldus Wijnia, die voor het tweede traject weer mkb-ondernemers met een onderzoeksvraag zoekt.

De pilot is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De deelnemende scholen mogen per traject maximaal 15 studenten plaatsen bij mkb-bedrijven in de foodsector om een onderzoekstage te doen. Na de stage treedt de student in dienst bij het bedrijf, als innovatietrainee. Vanuit deze positie vervolgt de werknemer het onderzoek. Tegelijkertijd volgt de trainee een speciaal programma bij de hogeschool. Dit innovatieproject werd gesubsidieerd door Regieorgaan SIA.

Ook als de subsidie stopt, gaan we door

Martin Wijnia

“Ook als de subsidie stopt, gaan we door”, vertelt Wijnia enthousiast. “We gaan voor continuering. Wij hebben vorig jaar vooral ingezet op de contacten met het mkb. We dachten dat het vooral lastig zou worden om voldoende bedrijven te vinden. Het tegendeel bleek waar te zijn. De aanmelding van bedrijven verliep juist heel soepel, terwijl die van de studenten achterbleven. We merken dat vooral zij het lastig vinden om anderhalf jaar vooruit te plannen. Van de elf aanmeldingen zijn er uiteindelijk maar vijf overgebleven. Daarom gaan we nu meer inzetten op het werven van nieuwe studenten.”

‘Na het afstuderen belanden nogal wat afstudeerprojecten in een la’

Horizon verbreden

Voor de studenten is het traineetraject een heel goed middel om hun horizon te verbreden. ”Ze kunnen na hun afstuderen het geleerde in de praktijk brengen. Na het afstuderen belanden nogal wat afstudeerprojecten in een la. Nu krijgen de studenten de gelegenheid om hun conclusies verder uit te rollen. Met dit traject willen we de ondernemers in het mkb ook helpen om hun weg naar kennisinstellingen te vinden. De grote bedrijven weten het jonge talent vaak wel te vinden, maar voor het mkb is dit veel lastiger. Daar is dit traineeship een hele mooie gelegenheid voor.”

Nieuwe rol

De meest lastige stap in het traject is bepalen waar de afstudeeropdracht ophoudt en de trainee begint, vervolgt Martin. “Dit moet zorgvuldig worden afgesproken, want dan verandert ook de begeleiding. Deze wordt bij de trainees door een lector verzorgd. De deelnemers gaan dan echt een andere fase in. We zien hen in de tweede periode heel erg groeien. Op school waren er duidelijke protocollen. Je wist precies wanneer je wat moest inleveren. Nu werk je samen met een bedrijf en moet je er voor een deel zelf achter komen hoe je het beste aan data kunt komen, hoe je met deze informatie omgaat en wie je leidinggevenden zijn. Moet je alleen verantwoording afleggen aan de allerhoogste baas of zijn er nog andere personen? Dit vraagt natuurlijk ook om een andere rol van de in onderwijsinstelling en dat vinden wij erg leuk. Voor ons is dit ook een mooie uitdaging.”

Verder heeft het traject ook pluspunten voor de ondernemers. “Ze krijgen niet alleen antwoord op hun onderzoeksvraag, maar er is ook nog eens een jong talent dat helpt met de uitvoering ervan. Bovendien wordt ondersteuning vanuit de onderwijsinstelling geboden én kunnen de bedrijven profiteren van extra kennis. Doordat we nu met een kleine groep studenten werken, kunnen ondernemers -als ze het leuk vinden- zelf ook deelnemen aan bepaalde workshops, die we organiseren. Dat is toch echt een win-winsituatie.”

‘Ondernemers kunnen zelf ook deelnemen aan bepaalde workshops’

Lesprogramma

In het traineeprogramma staat een aantal thema’s centraal: ondernemerschap en ondernemend gedrag, innovatiemanagement, organisatieverandering en soft skills, zoals onderhandelen, compromissen sluiten, conflicthantering, effectief communiceren, zelfreflectie en persoonlijkheidsdynamieken.

‘Met een kleine groep kunnen we nóg meer maatwerk toepassen’

Het lesprogramma staat voor 60 procent vast, de overige 40 procent wordt ingevuld naar aanleiding van vragen van de studenten/ trainees. “Een paar weken geleden vertelde een trainee dat hij veel moet samenwerken met de gemeente op het gebied van vergunningen, maar eigenlijk niet precies wist hoe het gemeentebestuur in elkaar zit. Naar aanleiding van deze vraag hebben we een gemeente functionaris uitgenodigd om bij ons langs te komen. Hij heeft ons uitgelegd hoe het gemeentebestuur functioneert. Dat was heel interessant. Dat is ook echt het voordeel van een kleine groep studenten: zo kunnen we nóg meer maatwerk toepassen.”

Tevreden deelnemers

Onlangs vond een grote rondetafelgesprek plaats met de mkb-ondernemers, de studenten/ trainees en de hogescholen om het eerste deel van het traject te evalueren. “De boventoon was zeer positief. De bedrijven waarderen het intensieve contact vanuit de school en vinden dat het werk van de student/trainee echt van meerwaarde is.” Zelf is Wijnia heel blij dat door de Innovatietrainees ook de samenwerking tussen kennisinstellingen en mkb-bedrijven verbetert. “De bedrijven weten nu precies met wie ze binnen onze school contact moeten opnemen en op mijn beurt weet ik nu bij de bedrijven de juiste contactpersoon te vinden. Dat werkt heel prettig. Het traineetraject heeft echt allerlei voordelen. We gaan ervan uit dat het niet blijft bij deze eerste verlenging, we hopen het traject tot in lengte van dagen aan te bieden.”

‘We willen graag met partners van Bakery Sweets Center samenwerken’

Het traineeship biedt bedrijven gelegenheid om in een vroeg stadium talent te scouten en aan zich te binden. Voor het vervolg traject is de school nog op zoek naar mkb-bedrijven met nieuwe, actuele onderzoeksvragen. “Alle bedrijven op het gebied van landbouw, water en voedsel zijn welkom. Bedrijven in de bakkerij- en zoetwarenindustrie passen hier uitstekend bij. We willen heel graag met partners van Bakery Sweets Center (BSC) samenwerken. Wij zijn redelijk breed georiënteerd. Dat betekent dat ook voor economische of bedrijfskundige vragen een antwoord gevonden kan worden. Als bedrijven een opdracht aan ons voorleggen, dan gaan wij kijken of we een geschikte match kunnen vinden.” Vorig jaar zijn ook de leden van BSC benaderd. “Helaas hebben we daar destijds geen reacties op gekregen. We hopen dat er dit jaar verandering in komt.” 

Interesse? Meld het snel!

Heb je als MKB-bedrijf de wens om te innoveren? Heb je een innovatie- of onderzoeksvraag? Ben je op zoek naar jong talent om aan je bedrijf te verbinden en deze vraag – onder begeleiding van ervaren lectoren en docentonderzoekers – te beantwoorden? Meld je dan aan voor de Pilot Innovatietraineeship! Neem voor de mogelijkheden contact op met projectcoördinator Martin Wijnia, martin.wijnia@hvhl.nl.

foto: Martin Wijnia (in het lichtblauwe overhemd) en Kika Lewak (links van Martin) tijdens een excursie bij een bedrijf in kringlooplandbouw.

tekst: Wendy Noordzij

Lees hier de ervaringen van trainee Kika Lewak: ‘In een veilige omgeving jezelf verder ontwikkelen’

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn