Algemeen Opleiding 14 januari 2022

Hogeschool Van Hall Larenstein zoekt: praktijkcasussen voedselauthenticiteit

Leden van Bakery Sweets Center met vragen over de herkomst van grondstoffen kunnen vanaf nu Hogeschool Van Hall Larenstein inschakelen. Heeft uw bedrijf een vraag of en hoe de (geografische) oorsprong van uw voedselproduct of grondstof met chemische technieken kan worden vastgesteld en hoe dit kan bijdragen aan de kwaliteitsbewaking van de voedselketen? In de minor Food Forensics & Toxicology van VHL gaan studenten met uw praktijkvraag aan de slag!

Wat hebben we nodig?

  • Uw onderzoeksvraag, die gezamenlijk verder gespecificeerd kan worden.
  • Samples van voedselproducten / grondstoffen van verschillende oorsprong (indien deze niet in de winkel verkrijgbaar zijn).

Wat gebeurt er met de data?

Het onderzoek leggen we vast in een rapportage. Deze stellen we beschikbaar aan de opdrachtgever.

Interesse om uw vraag als praktijkcasus aan te bieden? Neem dan contact op met dr. M. Strikwold (Associate lector veiligheid in de voedselketen, marije.strikwold@hvhl.nl – 06-22218304) voor 25 januari.

Let op: er is plaats voor slechts 3 praktijkvragen!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn