Column Opleiding 12 september 2023

Hogeschool Van Hall Larenstein: ‘Studenten zijn transitiemakers’

Column door Koos Oosterhaven, manager FACT @ Hogeschool Van Hall Larenstein en secretaris Bakery Sweets Center.

Als duurzaamste hogeschool van Nederland speelt Van Hall Larenstein (HVHL) een belangrijke rol bij het ontwikkelen van onze studenten om transities mogelijk te maken. HVHL richt zich met name op de volgende vier transities:

  1. Het veranderende klimaat
  2. Het realiseren van duurzame agrofood-ketens
  3. Bijdragen aan schoon en genoeg water
  4. Herstel van de bodem en (minimaal) het behoud van biodiversiteit.

Duurzaamheid is dialoog

Daarbij is duurzaamheid geen dogma, maar een dialoog. Wij leiden onze studenten daarom op als transitiemakers. Transitiemakers dragen bij aan de transities in de beroepspraktijk. Ze werken daarbij samen, over grenzen heen, aan integrale oplossingen die waarde toevoegen aan de wereld.

De Hogeschool leidt zo mensen op die als ambitieuze professionals het verschil maken bij belangrijke maatschappelijk vraagstukken. En daar is een verbinding met het werkveld zeer belangrijk. Daarom is HVHL betrokken bij het opzetten en onderhouden van actieve relaties met het werkveld. Immers, een transitie doe je niet alleen. Dit is alleen te organiseren in nauwe samenwerking met ondernemingen, overheid, onderwijs en NGO’s.

Koos Oosterhaven, hier in gesprek met Omrop Fryslân over het project rondom retourbrood.

Bakery Sweets Center als partner in werkveld

Bakery Sweets Center is voor onze hogeschool een belangrijke partner vanwege de dialoog met het werkveld (welke richting moeten we uit?), een arbeidsperspectief voor onze studenten maar ook als een partij die meedenkt aan de opzet en inrichting van volwassenenonderwijs. Of met een moderne term: Leven Lang Ontwikkelen.

De arbeidsmarkt heeft behoefte aan voldoende en goed geschoolde mensen; die komen niet alleen maar uit het MBO of HBO. Daar zullen ook zij-instromers, vanuit diverse doelgroepen, aan moeten bijdragen. HVHL pakt haar verantwoordelijkheid hierin op door zich op deze trend voor te bereiden: flexibel opleiden van zij-instromers of personeel uit het bedrijfsleven die behoefte hebben aan kennis en vaardigheden om te kunnen blijven voldoen aan de eisen/wensen die de maatschappij en de ondernemingen stellen in het kader van de transities.

Bedrijfsvraag? Meld het!

Die transitie maken we niet alleen. Daar hebben we het bedrijfsleven (en het BSC) voor nodig. Zodat onderwijs en bedrijfsleven gelijk op gaan in de verduurzaming van de sector. Heb je daarom een onderzoeksopdracht, bedrijfsvraag of een stage passend binnen dit thema? Meld het!

Overigens zal het Katapultproject “Groene Transitie, Water, Food en Chemie”, waar BSC ook aan bijdraagt, hier in belangrijke mate aan bijdragen. Maar daarover later meer.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn