Algemeen 31 mei 2023

Hogeschool Van Hall Larenstein opnieuw ‘duurzaamste hoger onderwijsinstelling van Nederland’

Tijdens de Sustainabul 2023 is Hogeschool Van Hall Larenstein (HVHL)  voor de derde keer uitgeroepen tot duurzaamste instelling voor hoger onderwijs van Nederland.

Erkenning door studenten en collega-instellingen

De SustainaBul is sinds 2012 de jaarlijkse door Studenten voor Morgen georganiseerde ranglijst tussen de Nederlandse Hoger Onderwijsinstellingen. Hierbij worden deelnemende onderwijsinstellingen beoordeeld met behulp van een vragenlijst verdeeld in de thema’s duurzaamheid in het onderzoek, onderwijs, de bedrijfsvoering en de integrale benadering.

Met de SustainaBul werkt Studenten voor Morgen aan een verdere verduurzaming van het Hoger Onderwijs. Dit door het prikkelen van de instellingen door de competitie, maar ook door het delen van de opgedane kennis. Door deze factoren streeft Morgen ernaar het onderwijs als geheel te verbeteren richting een geheel duurzame sector. Voor een duurzame samenleving is goed onderwijs namelijk van doorslaggevend belang.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn