Partners 18 juni 2021

Gedeputeerde De Rouwe spreekt BSC toe: ‘Personeel is grootste concurrentiegoed’

De Algemene Ledenvergadering van de bedrijvenvereniging Bakery Sweets Center vond plaats op 17 juni. Op digitale wijze werden de leden bijgepraat over de stand van zaken bij de vijf werkgroepen. Daarnaast sprak gedeputeerde Sander de Rouwe van provincie Fryslân, de aanwezigen toe. Dat deed hij op complimenteuze, motiverende wijze.

Magische coalitie

De Rouwe steekt zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. In zijn opening noemt hij Bakery Sweets Center zelfs een ‘magische coalitie’. “Ja, ik ben enorm supporter van dit initiatief en volg het al sinds dag 1. We staan op een ongekend kruispunt waar zoveel maatschappelijke en economische factoren bij elkaar komen. De ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Ik vermoed dat de bakkerij- en zoetwarensector het afgelopen jaar grotendeels heeft door kunnen draaien. Het is een heel vitale, sterke sector. Maar: de ene crisis is nog niet ten einde, of je staat alweer voor de volgende crisis. Het vinden van de juiste mensen en het behouden van je personeel. Als coalitie heeft Bakery Sweets Center het aankomende tekort niet alleen zien aankomen, maar er ook naar gehandeld. Complimenten daarvoor.”

Ondernemerschap

De politicus zet uiteen hoe hij ondernemerschap omschrijft. “Een goede ondernemer bezit twee kwaliteiten. Ten eerste: een ondernemend iemand ziet altijd dat het net iets anders kan. Hij of zij ervaart dingen, denkt daarover na en ziet dat het anders, beter en slimmer kan. Vervolgens komt de ondernemer in actie. Hij handelt ernaar. Het een kan niet zonder het ander. Je moet echt beide kwaliteiten bezitten om ondernemer te zijn.”

Dat is precies waar BSC zich mee bezighoudt, ziet De Rouwe. “Jullie zien het én acteren erop. Ik zeg weleens dat we hier in het Noorden te maken hebben met de ’terpentyfus’. We zijn heel goed in het bouwen van een terp, om onszelf veilig te stellen. Vervolgens komen we maar niet van die terp af. Terwijl we juist verbinding moeten zoeken. Binnen BSC zoeken jullie elkaar op. Dus van terpentyfus zal ik jullie nooit beschuldigen!” Hij voegt daaraan toe dat BSC kan blijven rekenen op support van de Provincie. “Het enige wat we van jullie nodig hebben, is ambitie, ideeën en innovatie.”

Doeners nodig

“Tegenwoordig krijgt 50-60 procent van de kinderen een vmbo-advies. Dat zijn dalende cijfers. Het gevolg is dat mbo-instellingen leeglopen. Natuurlijk hebben we knappe koppen nodig, maar óók zeker de assertieve doeners en handige handjes.”

In Nederland hebben we te maken met een arbeidsproductiviteit die begint achter te lopen. “Dat kan een probleem zijn, ook in het Noorden. De uitdaging is om van dat soort dilemma’s een kans te maken. Personeel is het grootste concurrentiegoed. Houd je mensen vast! Ook als ze nog niet gekwalificeerd zijn; zorg dat je de mensen dan al bij je hebt. En zorg dat ze op en top intern worden opgeleid.”

Het landschap is een van de factoren die bijdragen aan geluk. Foto: Sloten. R. de Bruijn Photography/Shutterstock.

Friesland voldoet niet aan de criteria voor geluk, en toch zijn we gelukkig

Sander de Rouwe

Friese paradox

De CDA’er is groot voorstander van de brede welvaart. Wat houdt dit in? “Wereldwijd is de formule voor geluk Hoog inkomen + Hoog opleidingsniveau = gelukkig. In Friesland voldoen we niet aan die criteria.” De Rouwe spreekt van de Friese paradox. “In het Noorden zijn onze export, inkomens en opleidingen niet de hoogste. Maar: de mensen die hier wonen, zijn gemiddeld genomen wel gelukkig. De algemene welvaart in het Noorden is heel hoog. Hoe dat kan? Dat heeft te maken met het landschap, met de manier we met elkaar omgaan.”

Lok op ien

Je ziet het ook andersom, vervolgt de gedeputeerde. “Zo heb je in China de Chinese paradox. De welvaart stijgt, maar het gelukkige gevoel blijft achter. In Friesland hebben we besloten van ons sterke punt de uitdaging te maken. Een programma is geschreven met geluk op 1. ‘Lok op ien’ in het Frysk. Zo zetten we ons in voor een brede welvaart. Ik zie dat BSC hier ook al heel goed mee bezig is. Onderwerpen als gezonde voeding,  gepersonaliseerd voedsel en regionale producten staan op de agenda.”

Foto Sander de Rouwe: Ruben van Vliet/via WIki
Tekst: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn