Partners 09 juli 2020

Even voorstellen: Jans Helmers, directeur Nordwin College

Recentelijk is het Nordwin College toegetreden als partner van het Bakery Sweets Center. Directeur Jans Helmers heeft daarbij zitting genomen in de Stuurgroep. Hij stelt zichzelf even voor.

Jongeren helpen aan baan

“Mijn naam is Jans Helmers, 57 jaar, en altijd verbonden geweest aan het agrarisch onderwijs als docent, accountmanager en coördinator commerciële cursussen en trainingen, teamleider en directeur. Maar daarnaast altijd veel interesse in techniek, informatica en automatisering. Ongeveer zes jaar geleden kwam ik vanuit mijn accountwerk in aanraking met mbo Life Sciences en hebben we samen met de docenten gewerkt aan opleidingstrajecten in de zuivelindustrie, maar ook projecten opgezet om jongeren weer te helpen aan een baan en opleiding in de foodindustrie.”

Hele keten in huis

“Op dit moment ben ik alweer een aantal jaren directeur van de agrarische opleidingen in Leeuwarden. Samen met vijf teamleiders en ongeveer 80 docenten verzorgen we een breed opleidingspalet op niveau 1 tot en met 4 voor de sectoren melkveehouderij, akkerbouw, loonwerk, dierverzorging, paardenhouderij, paraveterinair, Groen & Recreatie en Bloem & Styling. Recent zijn de opleidingen van Voeding, Water en Milieu hier aan toegevoegd. Dus feitelijk hebben we de hele keten in huis: van gras tot glas of van grond tot mond!”

Actief deelnemen

“De voedingsindustrie mag mij dan nog niet helemaal bekend zijn, het heeft zeker mijn interesse. En er liggen veel uitdagingen als het gaat om het werven van jongeren voor deze sector. Inhoudelijk ben ik geen specialist in de bakkerij- en zoetwarensector, maar heb wel ervaring met onderwijs als het gaat om partijen als overheid, onderwijs en bedrijfsleven met elkaar te verbinden. Een aantal jaren geleden is dit gelukt in de zuivelsector. Als er vraag is naar personeel, dan wil ik mij inzetten met ons netwerk om scholing voor jongeren of in het kader van leven lang ontwikkelen voor de medewerkers te organiseren. Dat is ook de reden waarom we graag actief willen deelnemen aan Bakery Sweets Center.”

Juiste vaklui

“Zeker in Noord-Nederland hebben we de komende jaren met veel krimp te maken. Willen we een aantrekkelijke sector blijven voor de arbeidsmarkt, dan is het belangrijk om de krachten te bundelen tussen de 3 O’s. Om op een innovatieve wijze het onderwijs zodanig te verbinden met de bedrijven dat we in de toekomst deze mooie sector kunnen bedienen met de juiste vaklui.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn