Algemeen 18 januari 2024

Energie besparen: handige tips om hiermee aan de slag te gaan

Energie besparen of opwekken, veel ondernemers in de bakkerij- en zoetwarensector zijn ermee bezig. Maar eerlijk is eerlijk: het onderwerp energieverbruik is vaak iets dat er ‘even’ bij komt. Een Energiecoach biedt uitkomst. Yoris Mac-Kenzie en Reinder Feenstra van de gemeente Leeuwarden vertellen wat een MKB Energiecoach kan doen én ze geven handige tips over subsidies en fiscale voordelen.

Yoris Mac-Kenzie was ruim twee jaar geleden de eerste MKB Energiecoach van de gemeente Leeuwarden. Sinds 1 januari gaf hij het spreekwoordelijke stokje door aan Reinder Feenstra. De afgelopen vijf jaar heeft Reinder zich bezig gehouden met verduurzaming van diverse zakelijke gebouwen door heel Nederland. Daardoor bouwde hij veel bouwtechnische- en installatietechnische kennis op. In dit artikel vertellen Yoris en Reinder wat een Energiecoach voor bakkerij-ondernemers kan betekenen.

Wat was de aanleiding van de gemeente Leeuwarden om met een Energiecoach te starten?

Yoris: “Ons College en de gemeenteraad willen naast de burger ook de ondernemer graag ondersteunen in verduurzaming. Het verlagen van de energiekosten en ondernemers helpen toekomstproof te worden, is daarbij het doel. Als Energiecoach ben ik gaan kijken waar de behoefte ligt en hoe de gemeente van waarde kan zijn. De afgelopen twee jaar werd duidelijk dat ondernemers met veel verschillende vragen zitten. Daardoor is er geen vast stramien om hen te helpen. Het is echt maatwerk. Dat maakt het werk heel leuk, maar ook uitdagend.”

Wat is de meerwaarde van een Energiecoach?

Yoris: “Het ontzorgen van een ondernemer. Een ondernemer kan blijven ondernemen wetend dat er ook iets op lange termijn gebeurt. Het verduurzamingsvraagstuk is echt een dagtaak. Als ik een intake deed met ondernemers, dan voerde ik een scan van het pand uit. Daaruit volgde een korte uiteenzetting met punten die direct aangepakt kunnen worden en welke mogelijkheden er zijn voor de grotere maatregelen. Vervolgens hielp ik ook bij de uitvoering. Een ondernemer weet dan zeker dat de stappen ook op de juiste volgorde gebeuren. Zo kan een Energiecoach de ondernemer ontzorgen.”

Wat kan een Energiecoach allemaal betekenen voor een ondernemer?

Reinder: “Als Energiecoach probeer ik de vraag achter de vraag te herleiden. Ondernemers zitten met allerlei vragen. Is het verstandig om zonnepanelen te nemen? Waar moet ik beginnen met verduurzamen? Een Energiecoach weet wat de goede werkwijze daarin is. Ik beschik over een expertpool van bedrijven die de ondernemer kunnen helpen. Zowel in de onderzoeksfase als in de realisatiefase. Verder is een Energiecoach bekend met regelingen,subsidievormen en verplichtingen waar ondernemers tegenwoordig aan moeten voldoen. Een Energiecoach kan zowel helpen bij het verduurzamen van gebouwen, als processen en mobiliteit.”

Hebben bakkerij-ondernemers om hulp gevraagd?

Yoris: “De afgelopen jaren werd duidelijk welke bedrijven echt problemen hebben met energiekosten. Dat zijn onder meer de bakkerijen. Ik kreeg toen meer aanvragen vanuit deze sector. Vaak moest er ook een financiering bij komen. Ook daarbij ondersteunde ik de ondernemers.”

Wat hebben jullie in het verleden gedaan voor bakkerijen?

Yoris: “Ik heb bijvoorbeeld een bakkerij-ondernemer geholpen, die een oplossing zocht voor zijn restwarmte. Ook wilde hij een mono mestvergister aanschaffen. De financiering was echter een pijnpunt. Op mijn advies vroeg hij via het FSFE een verduurzamingslening aan. Het grote voordeel daarvan is dat je niet naar een bank hoeft te gaan en geen notariële akte en geen onderpand nodig hebt. Dat is dus een simpele en snelle manier van lening verstrekking. Alleen al het noemen van de naam van zo’n partij helpt een ondernemer al enorm. Voor een andere bakkerij heb ik het gehele gebouw gescreend. Samen met de ondernemer hebben we gekeken wat er verbeterd kon worden. Dat bleek vooral de isolatie te zijn. Het is belangrijk om daar goed over na te denken. Wil je later zonnepanelen, dan vraagt je verzekering om het gebruik van bepaalde materialen. Het is dus belangrijk om een verdiepingsslag maken. Daarnaast is het energetisch het meest rendabel als je eerst je isolatie op orde hebt voordat je bijvoorbeeld zonnepanelen neemt (Trias energetica). Een Energiecoach kent alle regelingen en is goed op de hoogte van wat er allemaal speelt.”

Welke subsidiemogelijkheden zijn er voor bakkers?

Reinder: “Momenteel zit er alleen subsidie op zonneboilers, warmtepompen en Windturbines, er zijn daarnaast wel fiscale regelingen die bij investeringen in energiebesparende maatregelen  voordeel kunnen opleveren”

Welke fiscale voordelen zijn er dan?
Yoris: “Als je investeert in zonnepanelen met een vermogen tot 55kW (+/- 130 panelen), dan kun jij bedrijfsmatig 45,5% van die investering aftrekken van de fiscale winst. Dat levert een belastingvoordeel op van rond de 10, 11%. Dat geld hoef  je niet aan de belastingdienst te betalen, maar in je eigen pand of in je eigen proces steken.”

En de energiebesparingsplicht, kunnen jullie daar iets meer over vertellen?

Reinder: “Deze plicht komt voort uit het Activiteitenbesluit Milieubeheer. Verbruikt een bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan is de ondernemer verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Veel bakkerijen kunnen onder deze regeling vallen. Er zijn lijsten met maatregelen opgesteld en elke ondernemer is verplicht een keer in de 4 jaar daarover te rapporteren. De deadline was afgelopen december en de handhaving start dit jaar. Als je nog niet hebt gerapporteerd, doe het nog zo snel mogelijk.”

Yoris: “Het voelt misschien wat onnatuurlijk om te redeneren vanuit ‘je moet iets’. Maar je kunt het zien als een soort kleedgeld. Onze ervaring is dat de besparingsplicht heel goed werkt. Deze zet mensen aan tot besparingen waar ze eerder nog niet over na hebben gedacht.”

Hebben jullie tips voor ondernemers op het gebied van energiebesparing?

Yoris: “Ga informeren bij jouw gemeente wat de mogelijkheden zijn. Daarbij gaat het niet alleen om subsidies, maar ook om financiering en ondersteuningsmogelijkheden. Veel ondernemers weten niet wat hun gemeente allemaal voor hen kan betekenen. Er is zoveel mogelijk. Er zijn zoveel regelingen. Er is vaak veel meer mogelijk dan je aanvankelijk denkt.”

En hebben jullie nog concrete besparingstips?

Reinder: “Verdiep je in je energiecontract. Het type energiecontract is tegenwoordig heel belangrijk, omdat de energieprijs per kwartier kan verschillen. Een tijdje terug zagen we dat een bedrijf heel veel energie verbruikte precies op de momenten dat er heel veel zon was. De ondernemer had een contract waarbij hij een vaste prijs betaalt, ongeacht het tijdstip waarop hij de energie verbruikt. De ondernemer kan overwegen over te stappen op een dynamisch contract, dan is hij veel voordeliger uit. Het kan ontzettend renderen om je energiecontract tegen het licht te houden. Dat kan je wel 15 tot 20% schelen.”

De MKB Energiecoach helpt je kosteloos op weg met:

– Info over makkelijk te nemen maatregelen die u gelijk merkt in het verbruik
– Uitgebreider energieadvies over energiebesparende maatregelen
– Advies over zelf energie opwekken
– Advies over subsidiemogelijkheden
– Advies over financieringsmogelijkheden
– Toegang tot een netwerk van betrouwbare leveranciers

In 5 stappen optimaal energie besparen:

Stap 1: Intake-gesprek met MKB Energiecoach op locatie
Stap 2: Quick scan met quick wins
Stap 3: Stappenplan op maat
Stap 4: Toetsing op haalbaarheid
Stap 5: Projectbegeleiding in de uitvoering                                      

Maak kosteloos een afspraak met de MKB energiecoach. Ondernemers in de gemeente Leeuwarden kunnen hiervoor contact opnemen met Reinder Feenstra, e-mail: reinder.feenstra@leeuwarden.nl, tel: (058) 233 8849. Kijk voor meer informatie over energiebesparing, subsidies en fiscale voordelen in gemeente Leeuwarden op deze website. Via het stappenplan rapportageplichten kunnen ondernemers snel hun verplichtingen controleren.

Tekst: Wendy Noordzij

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn