Opleiding 01 december 2020

Eerste workshop Leiderschapstraining: starten met reflectie

Bewustwording van eigen gedrag is eerste stap naar goed leiderschap. Met dat inzicht is de leiderschapstraining van Bakery Sweets Center officieel van start. De eerste workshop vond plaats op 26 november en stond in het teken van zelfinzicht en reflectie.

Fyke Hurkens van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie en Wijnand Verschuur van Mbo Life Sciences verzorgden de workshop. Centraal stond de rol van de leidinggevende in een lerende organisatie die werkt met wendbaar vakmanschap. Met cursisten van Van der Meulen, Bakkerij van der Kloet, Royal Steensma en Nielsen Massey is er een mooie mix van mensen bij elkaar gebracht vanuit de verschillende leden van Bakery Sweet Center.

De dag werd afgetrapt met een kennismaking en het delen van leerdoelen. Verder werd gezocht naar antwoord op de vraag ‘Wat houdt wendbaar vakmanschap in?’. En wat betekent dit voor de rol van de medewerker, leidinggevende en de organisatie? Daaraan is de vraag gekoppeld welke consequenties dat heeft voor de individuele deelnemers. Welke kwaliteiten gaan daarin helpen. En: wat helpt niet?

Leerdoelen

Een aantal generieke uitkomsten zijn leerdoelen zoals:

  • vertrouwen geven
  • verantwoordelijkheid laten waar het kan
  • delegeren
  • communiceren naar boven en beneden
  • bepalen wanneer een gesprek effectief is

Oefeningen

Met een oefening rond de ideale leider deden de deelnemers inspiratie op om de eigen ontwikkelvraag scherper te krijgen. Waarom is die leider voor jou een inspiratie, wat zou je willen overnemen. En vooral: wat heb je daarvoor nodig?

Bewustwording van eigen gedrag is eerste stap naar goed leiderschap

De eerste stappen naar reflectie en zelfinzicht zijn gezet. Bewust worden van het eigen gedrag is benoemd als een eerste stap om een ‘goede’ leider te worden. Dat kon samen in een open en ontspannen sfeer, waar ruimte en respect was voor iedere deelnemer.

Binnen het traject is er ruimte voor individuele coaching en intervisie. Hiervoor zijn er aan het einde van de dag afspraken gemaakt met de deelnemers. De volgende workshop vindt plaats op 14 januari 2021. Het thema van die dag is ‘De kracht van communicatie’.

Lees ook:

Ervaring cursist Appie van der Veen: ‘Goed leiderschap vraagt om meebewegen met veranderingen’

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn