Algemeen 28 oktober 2021

Dokwurk sluit zich aan bij Bakery Sweets Center

Bakery Sweets Center verwelkomt Dokwurk als nieuwste lid. Het Sociaal Ontwikkelbedrijf in Dokkum is co-packer voor onder andere de bakkerij- en zoetwarensector. Wiebe Koudenburg, een van de vier accountmanagers van Dokwurk laat weten waarom beide partijen elkaar kunnen versterken.

Welkom! Omschrijf Dokwurk eens in het kort

Dokwurk is hét Sociaal Ontwikkelbedrijf van de gemeenten Noordoost-Friesland/Dantumadeel. We bieden werk aan mensen die vanwege een diverse redenen (nog) niet of minder makkelijk aan regulier werk komen. Dokwurk biedt werk aan 845 mensen, waarvan 316 binnen onze industriële afdelingen werken, veelal in de handmatige en machinale verpakking van foodproducten. 457 mensen zijn via ons geplaatst bij diverse bedrijven in de regio, waaronder in de foodsector. Een ambtelijke en flex-schil van 72 mensen maakt het geheel compleet. Daarnaast volgen jaarlijks zo’n 200-400 mensen een re-integratietraject bij ons, waarbij het uitstroompercentage gemiddeld op 50% ligt.”

Waar ligt de link met bakkerij- en zoetwaren?

“We zijn co-packer voor o.a. deze sector en doen verpakkingswerk voor een aantal leden van BSC. Ook hebben we bij een aantal bedrijven (en leden) mensen geplaatst via detachering of andere regelingen.”

Waarom treedt Dokwurk toe als lid van BSC? 

“Uit nieuwsgierigheid én motivatie om mensen en bedrijven verder te helpen. We willen graag weten wat de ontwikkelingen zijn in de sector en wat wij kunnen bijdragen als het gaat om inzet, opleiden, begeleiden en behoud van personeel in dit vakgebied. Indirect zijn we als lid van Fryslân Werkt! hier al bij betrokken. Als Co-packer gaan we daar waar gewenst graag een stap verder voor de klant dan alleen het uitvoeren van een verpakkingsklus. We denken mee in oplossingen en verbeteringen en leren zelf ook graag. We hebben diverse machines en binnen Dokwurk is veel kennis van verpakkingswijzen en materialen. Ook hebben we een eigen kwaliteitsdienst en zijn we FSSC22000 en SKAL gecertificeerd.”

Hoe kunnen we gezond en verantwoord voedsel betaalbaar maken voor iedereen?

Wiebe Koudenburg, Dokwurk

Welke vraagstukken hebben jullie, die aansluiten bij Bakery Sweets Center?

“Het aanbod van werknemers die aan alle functie-eisen voldoen neemt af. In hoeverre zijn de bedrijven in deze sector bereid om gemotiveerde en getalenteerde mensen die niet of minder aan de eisen voldoen, op te leiden en de tijd te gunnen om het vak zich eigen te maken? Het leerwerkloket Fryslân neemt binnenkort intrek bij Dokwurk. Samen met hen willen we ons sterk maken voor het stimuleren van mensen om zich te ontwikkelen.

De foodsector biedt veel kansen. Wat kunnen we met zijn allen bijdragen om duurzamer te produceren en verpakken? En welke rol kunnen wij als verpakker hierin spelen? Weer een andere vraag kan zijn: hoe kijkt de sector aan tegen het produceren van vaak duurder en ‘verantwoorder’ voedsel in relatie tot een gemiddeld kwetsbaarder bevolkingsgroep in de lage inkomens en uitkering. Of anders gezegd, in hoeverre kunnen we gezond en verantwoord voedsel betaalbaar en aantrekkelijk maken voor iedereen?”

Het accountteam van Dokwurk, met Wiebe Koudenburg als tweede van links

Hoe gaan we dit samen oplossen?

“Door van elkaar te leren, elkaar leren te begrijpen en door tot concrete acties te komen. Want elk goed voorbeeld, hoe groot of klein dan ook, inspireert.”

Wat verwacht Dokwurk van Bakery Sweets Center?

“We verwachten veel kennis en inzicht op te doen en te delen. We vinden het prachtig dat we als verantwoordelijke in het eindproces van vele bedrijven in de keten, mee kunnen en mogen praten als volwaardig partner. Uiteraard hopen we een hoop leuke contacten op te doen en een fijne tijd te hebben met elkaar.”

Wat wordt jullie eigen bijdrage aan het netwerk?

“We zijn sinds kort gevestigd in een prachtig nieuw pand in Dokkum. We stellen dit graag open voor het houden van BSC-bijeenkomsten. Daarnaast nemen we vanuit enkele disciplines graag actief deel aan de denktanks en werkgroepen.”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn