Algemeen 13 juli 2023

Dirk Westerhof over zij-instroomproject binnen BSC

‘Bedrijven: maak een zij-instroombeleid’

Na ruim anderhalf jaar als ‘kwartiermaker Zij-instroom’ binnen Bakery Sweets Center zit het project erop voor Dirk Westerhof. Hij gaat aan de slag als projectleider Jongeren voor Leeuwarden-Oost. Hoe kijkt hij terug op zijn tijd als kwartiermaker? Heeft hij bereikt wat hij wilde? “Er is bewustwording gecreëerd, nu wordt het tijd voor een strategische aanpak.” Een evaluatie van project zij-instroom part 1, dat na de zomer een vervolg krijgt!

Als kwartiermaker zij-instroom heeft Dirk vol ingezet op bewustwording, beeldvorming en draagvlak. Zowel bij de bedrijven binnen Bakery Sweets Center, als bij Fryslân Werkt!, het samenwerkingsverband van gemeenten, onderwijs, UWV, SW-bedrijven en sociale partners. Want ook bij deze partij voor werkzoekenden was het nodig om de bakkerij- en zoetwarensector onder de aandacht te brengen. “Ik ben gewend om vanuit de kandidaat te werken”, begint de matchmaker. “In deze nieuwe rol was het belangrijk om te kijken naar wat een bedrijf nodig heeft. Welke mogelijkheden zijn er? Ik weet nog dat ik de eerste maand direct al onder de indruk was van de verschillende typen bedrijven die dit netwerk rijk is. De passie en gedrevenheid sprak me aan: met name binnen het kernteam voelde het meteen aan als een warm bad.”

Ervaringen met Broodbakker – de basis

Maar: veel bedrijven deden niets of weinig met zij-instromers. Er was dus veel werk te verzetten door Dirk. “Een jaar eerder was een verkorte opleiding, die toen nog Gistdegen heette, opgezet. Die eerste lichting was een succes. Ik weet nog dat ik met het vullen van de tweede lichting enorm veel moeite had. Gelukkig waren daar bakkerijen Van der Kloet, Van Esch en Verloop. Waar we toch een aantal succesvolle plaatsingen hebben mogen doen. Daar ben ik best trots op.” Na deze lichting cursisten was het duidelijk: wachten tot een groep is gevuld om de volgende lichting ‘Broodbakker – de basis’ te draaien, blijkt geen goede aanpak. De flexibele instroom die nu mogelijk is, blijkt een betere.

Operator-opleiding verdient prioriteit

Na driekwart jaar volle inzet op Broodbakker – de basis, verschoof Dirks focus naar de operators. “Daar liep ik toch tegen het probleem aan dat de industrie het opleiden van nieuwe operators nog niet als prioriteit ziet”, geeft Dirk te kennen. “De basisopleiding Operator staat klaar, maar we wachten ondertussen nog steeds op de aftrap. Terwijl deze verkorte cursus op verzoek van de bedrijven is gecreëerd. Het kan te maken hebben met de komst van statushouders, die de vacatures invullen. Maar de vergrijzing, daar ontkomen we niet aan. Deze opleiding zou meer prioriteit moeten hebben bij de bedrijven.”

Toch denken Dirk, en met hem zijn opdrachtgever gemeente Leeuwarden, dat er een lichtje is gaan branden bij de ondernemers in deze sector. “Er is zeker bewustwording gecreëerd. Ook is de naamsbekendheid binnen Fryslân Werkt! gegroeid. Wat ervoor zorgt dat ook adviseurs onze sector weten te vinden.”

Zaadjes geplant

Niet ieder bedrijf is (nu nog) klaar voor een zij-instromer. Of het nu een schoolverlater, een carrièreswitcher, een reïntegrant of iemand met een begeleidingsbehoefte is. “Dat moet ook elke werkgever voor zichzelf beslissen. Het blijft een keuze van de ondernemer”, vindt de arbeidsspecialist. “Maar als de vergrijzing echt doorzet, dan is het niet langer een kwestie van willen. Vroeg of laat gaan we deze mensen nodig hebben. Daarom geef ik de werkgevers graag een opdracht mee. Maak een beleid voor zij-instroom. Zodat je er ook klaar voor bent op het moment dat de nood hoog genoeg is. Eerder waren we als adviseurs wellicht wat assertief op dit onderwerp. Daarop liep het soms spaak. De keuze moet altijd bij de werkgever blijven. Maar we hebben er wel zaadjes mee geplant.”

Eerst HR op orde

Het mag duidelijk zijn dat Dirk het liefst ziet dat elk BSC-bedrijf aan de slag gaat met zij-instromers. “Al leidt je maar één zij-instromer op per bedrijf, en al is het uit MVO-overwegingen. Die ruimte is er zéker. En dan hebben we toch maar voor 30 arbeidsplaatsen gezorgd met zijn allen. De voorwaarde is wel dat je éérst de HR op orde hebt, voor je aan de slag gaat met zij-instroom.” En als die ruimte er écht niet is? “Dan bieden partijen als Dokwurk en Empatec prachtige manieren om toch nog mensen extern voor jou aan het werk te helpen.”

Dirk Westerhof tijdens een Bakery Sweets Session in mei 2022

Zij-instroomstrategie

Erik Jousma neemt het stokje over van Dirk Westerhof. Zijn taak is om samen met Fryslân Werkt!, de bedrijven en de scholen de strategie voor zij-instroom op te zetten. TNO zal dit begeleiden. Bedrijven die hiervoor openstaan, kunnen zich melden bij Arry Verhage van de stuurgroep Bakery Sweets Center. “Een veelbelovend vervolg”, zegt Dirk. “En jammer dat ik dat niet meer meekrijg, maar ik blijf de ontwikkelingen zeker volgen.” Hij besluit: “We moeten veel meer de sector verkopen en dat kan alleen door de deuren wijd open te zetten. Met meer stageplekken, traineeships, excursies voor basis- en voortgezet onderwijs én door concurrerend te zijn op de arbeidsvoorwaarden creëer je enthousiasme voor deze branche.”

In zijn nieuwe functie heeft Dirk als doel om voor de 252 jongeren in Leeuwarden-Oost een plan van aanpak vorm te geven, en ze de komende jaren naar werk te begeleiden. We zien hem daarom nog zeker terug – als matchmaker – binnen Bakery Sweets Center!

Tekst & Foto: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn