Blog Sessions 22 april 2021

De oven: ingewikkeld werkterrein?

De oven is het centrale punt in de bakkerij. Bakken is wat de bakker tot een bakker maakt. Toch is de oven voor veel bakkers een ingewikkeld werkterrein. Reden voor de werkgroep Onderzoek & Innovatie om een aantal sessions te organiseren. Met als thema Ovens. De eerste session besteedden we aandacht aan ovens & energie.

Uitwisseling van informatie

Een ovenbouwer, een bakker-producent en een energieleverancier deelden hun ervaringen en inzicht. En gingen in op vragen van deelnemers. Langzaam maar zeker werd de technologie rondom ovens iets minder ingewikkeld.

Veel vragen en overwegingen

Hoe komt het met de vervanging van aardgas door waterstof? De ovens zijn bijna uitontwikkeld. Waterstof is nog niet goed beschikbaar, een distributienet is voorbij het stadium van de tekentafel. Waterstof bakt anders, maar dat is op te lossen. Waterstof wordt goedkoper, maar is dat genoeg?

De energiemarkt gáát veranderen

Door de snelheid van een online bijeenkomst kan informatie laagdrempelig en op maat worden gedeeld. Welke oven heb je staan? O, dan moet je daar eens naar kijken. Heb je de energiescan voor bedrijven in beeld? Kan die scan voor jou als kleine ondernemer aanknopingspunten bieden voor een betere strategie? Zo’n scan is niet verplicht. Eén ding is zeker, de energiemarkt gaat veranderen. Wie gaat je daarbij helpen? Houden we er rekening mee dat de energieprijs met wel 25% kan stijgen? Gaan we dan inzetten op energiebesparing in de bakkerij en waarop dan? Of komen er zonnepanelen op het dak, als dat kan vanwege de verzekeringspolis? Gebruiken we dan accu’s die hun beste tijd hebben gehad voor de overbrugging van een grijze, windloze dag?

Met stip op 1: kwaliteit

Uit de poll kwam dat één ding met stip de meeste aandacht krijgt in de bakkerij: de kwaliteit van het product, met in het kielzog de zorg voor de productveiligheid. Hoeveel energie kost dat eigenlijk?

Praktisch en technologisch

Met de Bakery Sweets Session is een platform neergezet voor uitwisseling van informatie. We weten nu meer over ovens en het gebruik ervan in de toekomst. Met de resultaten van de polls gaan we aan de slag. Praktisch, technologisch, met de energietransitie in het oog, de kwaliteit van het product op handen gedragen en met een warm hart voor de gezondheid van de consument.

We zien u graag weer tijdens de volgende Bakery Sweets Session!

Frits Pluimers
Bakkerij-applicatietechnoloog Hogeschool van Hall Larenstein
Mede-organisator van de Bakery Sweets Session, die plaatsvond op 20 april 2021

Het Sessions-team in de voorbereidingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn