Algemeen 24 augustus 2021

Consumptie huishoudens trekt aan

Het CBS meldt dat consumenten in juni 2021 6,4% meer hebben besteed dan in juni 2020. We zitten echter nog niet op het niveau van juni 2019.

De stijging is minder groot dan in april en mei, toen de consumptie met respectievelijk 12,1 en 11% groeide. De hoge groeicijfers in het voorjaar van 2021 komen onder meer doordat de consumptie in het voorjaar van 2020 op een zeer laag niveau lag door de eerste lockdown. In juni 2021 besteedden consumenten nog wel 1,4% minder dan in juni 2019.

Groei in duurzame goederen

In juni hebben consumenten 8,1% meer besteed aan duurzame goederen dan in juni 2020. Vooral aan kleding, schoenen, personenauto’s en elektrische apparatuur werd meer uitgegeven. Er is in juni ook 8% meer uitgegeven aan diensten, zoals telefoon- en internetabonnementen, verzekeringen, een bezoek aan de kapper, een restaurant of een voetbalwedstrijd, dan in juni 2020. Dit hangt onder andere samen met de versoepelingen van de coronaregels.

De consumptie van diensten was in juni nog wel 7,8% lager dan in juni 2019. Uitgaven aan diensten maken ruim de helft van de totale binnenlandse consumptieve bestedingen uit.

Aan voedings- en genotmiddelen hebben consumenten in juni 2% meer gespendeerd dan in juni 2020. Aan overige goederen, zoals gas, elektriciteit en motorbrandstoffen, hebben ze 1,5% meer besteed.

Ruim twee weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in juni 6% meer heeft omgezet dan in juni 2020. De groei van de omzet van de non-foodsector was fors en die van de foodsector bescheiden. Online werd 17,3% meer omgezet.

Brno: Daily Data Bytes

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn