Column 14 maart 2023

Column: Het doet ertoe!

“Ik zoek een broodbakker, kunnen jullie me helpen?”

“We hebben grote moeite om onze ploegen goed bezet te krijgen, hebben jullie een oplossing?”

Of…nee, én:

“We hebben dringend een QC-medewerker nodig, een procestechnoloog, verpakkers, chauffeurs, verkoopmedewerkers, waar vind ik ze? Help!”

Herkenbaar? Vast.

Het tekort aan goede vakmensen in de bakkerij- en zoetwarensector is schrijnend. De enquête die we recent onder onze leden hebben gehouden onderstreept dat nog maar weer eens. Het aantal vacatures stijgt explosief.

Dat blijft de komende jaren ook zo. Door vergrijzing vooral. Maar ook doordat het aantal mbo’ers dat beschikbaar is voor die vacatures (veel) te klein is. De studenten díe er zijn, hebben volop keuze. Zie daar, onze uitdaging. Ga er maar aan staan…

Laat dat nu net hetgeen zijn wat we doen met ons samenwerkingsverband Bakery Sweets Center! Niet mokken, maar de schouders eronder! Door de krachten te bundelen. Groot of klein, ambachtelijk of industrieel, bakkerij of zoetwaren maakt dan niet uit. Sámen hebben we een probleem.

En: sámen kunnen we daar wat aan doen.

Sinds de start van BSC in 2018 – vanaf 2020 formeel als bedrijvenvereniging, zoeken we actief het gesprek met de opleiders in de regio: mbo en hbo. We leggen, als ondernemers in de keten, uit waar we tegenaan lopen als het gaat om opleiden en instroom. Wat moeten studenten – jong en volwassen, kunnen en kennen? Welke les- en praktijkstof is van belang? Wat blijkt, is dat scholen daar prima op kunnen anticiperen. Met opleidingsroutes – waar nodig verkort, die in samenspraak met de bedrijven worden gebouwd. Gelinkt aan het kwalificatiedossier, zodat de schoolinspectie niet steigert. En met steun van een partij als Bakkracht voor branche-erkenning.

Echt, het werkt!

Wat ook werkt, is dat we als bedrijven zichtbaar zijn richting potentiële werknemers. Door mee te werken aan Open Dagen op scholen, door gastcolleges te verzorgen, door mee te werken aan rondleidingen in je bedrijf en door studenten en zij-instromers die interesse hebben om bij je te komen werken, met open armen te ontvangen.

Toon je dan wel een goed werkgever en laat die nieuwkomer niet alleen de rotklusjes doen…

Door zo in de regio als ketenpartners – bedrijven, onderwijs en overheid – op te trekken en te werken aan imagoverbetering, keren we het tij. Met Bakery Sweets Center bewijzen we dat. Betekent dat dat we er nu zijn? Zeker niet!

We beginnen pas.

Met de (her)ontdekte succesfactoren schakelen we verder. En: we delen de BSC-bagage met overige regio’s in Nederland zodat ze daar ook kunnen werken aan hernieuwd fundament onder onze sectoren. De Federatie voor de Nederlandse Bakkerijsector is daarbij een verbindende factor voor de bakkerijketen. Wat kan daar nu op tegen zijn? Immers, het doet er toe!

Hilco Wagenaar
Projectleider Bakery Sweets Center
Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn