Column 08 april 2020

Column Gemeente Leeuwarden: ‘Partijen verbinden’

Het is een bizarre tijd. We zien druk en onzekerheid. Maar we zien ook prachtige initiatieven ontstaan. In deze bijzondere tijd is onze inzet, als afdeling Economische Zaken van de gemeente Leeuwarden, gericht op ondernemers informeren en faciliteren.

Zorgdragen voor goede communicatie over Rijksregelingen én lokale regelingen voor ondernemers staat centraal. Daarnaast willen we ondernemers met ons gemeentelijk pakket maatregelen, waar mogelijk, tegemoet komen en tijdelijk financiële ruimte geven.

Vragen vanuit partners

Vanuit de partners van Bakery Sweets Center hebben wij diverse vragen gekregen:

  • Hoe zorgt de gemeente voor voldoende opvang van de kinderen van onze werknemers? Op school en op de kinderdagverblijven?
  • Wat moeten we als foodbedrijf doen om een beschikking als vitaal bedrijf te krijgen, voor het geval er toch een lock-down komt?
  • Hoe kom ik aan voldoende personeel wanneer het aantal ziekmeldingen onder mijn eigen personeel stijgt?

Wij verbinden partijen, proberen oplossingen te zoeken en leggen waar gewenst contact. Zo heeft de afdeling Onderwijs binnen de gemeente Leeuwarden gezorgd voor duidelijke informatie naar scholen en kinderdagverblijven toe. En zo een antwoord kunnen geven op welke kinderen waar terecht kunnen.

Wij spreken velen van u en realiseren ons dat het moeilijke tijden zijn. Heeft u een vraag in dit kader? Stel hem gerust!

Gina Tromp
Gemeente Leeuwarden
gina.tromp@leeuwarden.nl
tel: 06 433 65 376

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn