Column 11 december 2020

Column Bouwe de Vries: handen ineen

De Algemene Ledenvergadering van Bakery Sweets Center vond plaats op 10 december. Belangrijkste agendapunt was het benoemen van het bestuur van de Vereniging Bakery Sweets Center, die in juli 2020 is opgericht. Alle voorgedragen bestuursleden zijn toegelaten tot deze commissie. Bouwe de Vries, General Manager van Nielsen-Massey, opende de ALV met een prikkelende column. Deze delen we graag met onze lezers.

Lieve kijkbuiskinderen,

Voor sommigen onder ons zeer herkenbaar, maar voor velen ook niet. Zaten wij als kinderen niet aan de buis gekluisterd om het dagelijkse nieuws via dit programma te volgen? Misschien de ouderen ook wel.

Tegenwoordig is de buis oftewel monitor cq beeldscherm voor ons allen een zeer belangrijk medium. Immers een veelvoud aan informatievoorziening krijgen wij op deze manier tot ons. We kunnen immers niet meer zonder, want wie is niet actief met Teams, Zoom, et cetera. Corona, COVID 19, noem maar een afkorting. Wij volgen diverse verzoeken, maatregels, als wel wetgeving om ons allen in het gareel proberen te houden.

Maar ook Bakery Sweets Center dient zich aan regels te houden met betrekking tot de wetgeving. Dit staat verwoord in onze oprichtingsakte: de statuten. De eerste Algemene Ledenvergadering van Bakery Sweets Center wonen we daarom helaas digitaal bij. Het is niet anders.

Positief is dat de werkgroepen van BSC in goed overleg zijn met het bedrijfsleven en onze leden. Complimenten aan het bestuur, de stuurgroep en de werkgroepen. Om in bakkerijtermen te spreken: ‘de bodem voorziet in behoefte’ en daarom zie ik een kans van slagen. Onder leiding van projectcoördinator Hilco Wagenaar houden we een ieder op de hoogte met onze nieuwsbrieven. Het succes van BSC bestaat alleen met de hulp van de leden en partners.

Scholingsactiviteiten, voorlichting over gezonde en duurzame voeding, werkgelegenheid. Onze sector heeft alleen kans van slagen als we de ‘handen ineen slaan’. Want handjes, die hebben we wel nodig. Eén uitdaging stijgt erbovenuit, mijns inziens. Er liggen uitdagingen in het onderwijs om de verwachte daling van het aantal bol- en bbl-leerlingen tegen te gaan. Daar gaan we in het Noorden met de bakkerij- en zoetwarensector aan werken. Samen voorkomen we dat de prognoses – een daling van 18,2% uitstroom in 2025 t.o.v. een daling van 43,5% in 2035* – uitkomen.

Bouwe de Vries
General Manager Nielsen Massey
voorzitter Stuurgroep Bakery Sweets Center

*cijfers voor Friesland. Bron: UWV, prognoses bol & bbl per arbeidsmarktregio

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn