Algemeen 19 januari 2022

Clubhuis-idee voor Bakery Sweets Center steeds concreter: op zoek naar locatie

Bakery Sweets Center combineert de krachten van onderwijs, overheid en bedrijfsleven. In dit groeiende netwerk pakken we vraagstukken aan: op het gebied van opleidingen, onderzoek, innovatie en imago. Iedere partner heeft uiteraard zijn eigen vestiging. Maar de wens groeit om gezamenlijk te kijken naar een fysiek ‘Bakery Sweets Center’.

Dit kunnen we al vertellen over de plannen:

  • Uit de enquête die in 2021 onder BSC-leden werd gehouden, blijkt dat het merendeel positief tegenover het idee van een eigen clubhuis staat.
  • Enkele leden en kennisinstanties gaven hierbij aan de faciliteiten hiervoor te hebben. Denk aan ruimte voor bezoek en rondleidingen, delen van onderzoeksfaciliteiten en hosten van opleidingen. Vier bedrijven geven aan de ruimte te hebben om een fysieke ontmoetingsplek voor BSC te creëren.
  • De werkgroep Gebouw van BSC heeft elk van deze leden gesproken. Op basis van deze gesprekken worden de komende periode de volgende stappen gezet. Dat wil zeggen: plannen worden geconcretiseerd.

Hoe nu verder

Het bestuur van BSC gaat per bedrijf bekijken hoe zij de ontmoetingsplek voor zich zien. Welke partners betrekken zij hierbij? En welk businessmodel maakt de locatie rendabel? Op basis van deze gesprekken gaat het bestuur verder met een onderzoek naar financiële haalbaarheid van een ontmoetingsplek.

We houden je graag op de hoogte!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn