Zij-instroom 18 december 2023

BSC-update: vertrouwen in zij-instroomarrangement groeit

Het ‘arrangement voor onbenut talent’ waar Bakery Sweets Center aan werkt, krijgt steeds meer vorm. Sterker nog: de komende weken start de werving en selectie van de eerste 8 plekken voor zij-instromers, door Fryslân werkt! en UWV. “Het onderlinge vertrouwen groeit”, stellen de deelnemers aan de pilot unaniem.

Op woensdag 13 december vond de derde ‘zij-instroomsessie’ plaats. Deze keer verzamelen vertegenwoordigers van Concorp, Borgesius, Goedhart Convenience en Royal Steensma zich bij pilotdeelnemer Hellema-Hallum. Verder schuiven experts van Firda en Aeres MBO Leeuwarden aan. Centraal staat vandaag de vraag: Hoe verliepen de bezoeken van Fryslân werkt! en UWV aan de coöpererende bedrijven? Beide partijen geven aan enthousiast te zijn. “We zien genoeg mogelijkheden”, vertelt Erik Jousma (Fryslân werkt!). De vacatures zijn goed in kaart gebracht en het is voor de matchers duidelijk op welke vaardigheden ze kandidaten kunnen selecteren.

Uitdagingen

Aanvankelijk gaven de bedrijven aan in totaal 15 werkplekken beschikbaar te stellen voor deze pilot. Waaronder 5 op technische dienst en enkele chauffeurs. Deze twee posities blijken een uitdaging, geven de sociale partijen aan. Maar ook deze vraag kan worden ingevuld, met hulp van Firda (chauffeurs) en door ervaren medewerkers (operators) te laten doorgroeien naar td. Zodat er nieuwe plekken aan de lijn vrijkomen, waar Fryslân werkt! en UWV wel mee uit de voeten kunnen. Borgesius, die naar td’ers zoekt, ziet hierin zeker een oplossing. “In deze tijd moet je vooruitkijken en nu al investeren in mensen, zodat ze over een paar jaar inzetbaar zijn”, weet Jurrie Knapper (Borgesius Stadskanaal) uit ervaring.

Kanalen

Doordat bedrijfsleven, overheid en onderwijs het gesprek aangaan, ontdekken we dat er diverse kanalen zijn om geschikte kandidaten te vinden. Kanalen die we binnen Bakery Sweets Center stuk voor stuk kunnen aanboren: studenten die zich thuisvoelen in de praktijk (BBL), vroegtijdig schoolverlaters, werkzoekenden, interne doorstromers: iedere partij draagt een steentje bij in het vinden van een goede, duurzame match.

Trajecten

De werk-experts en de bedrijven concluderen dat er voor een zij-instromer (van niet-werk naar werk) drie manieren zijn om goed te landen binnen een bedrijf:

  1. Direct aan de slag bij een bedrijf met learning on the job
  2. Eerst een (basis)opleiding, dan aan de slag in het bedrijf
  3. Eerst oefenen in een praktijkomgeving, dan aan de slag in het bedrijf

‘Hiervoor is Bakery Sweets Center opgericht’

Zoals al vele malen eerder werd bevestigd: het blijft maatwerk. Het is een uitdaging, maar niemand aan tafel gaat ‘em uit de weg. Zoals BSC-projectcoördinator Hilco Wagenaar het goed samenvat: “We raken nu de kern waarvoor Bakery Sweets Center vijf jaar geleden is opgericht. Namelijk een continue stroom van goed opgeleide medewerkers. We hebben elkaar gevonden. We kijken naar wat we kunnen doen. Ja, we hebben ook teleurstellingen gekend. Maar we zijn nu op het punt bereikt waarop we denken: ‘Dít zou het weleens kunnen zijn.”

In januari de eerste matches

First things first. We gaan eerst aan de slag met de functies in de productie, bij Concorp, Hellema, Goedhart Convenience en Royal Steensma. De afspraken voor het vervolg:

  • UWV en Fryslân werkt! gaan in gesprek met potentiële kandidaten
  • Kandidaten gaan in gesprek met de bedrijven
  • Waar een match is, kan gestart worden!
  • De deelnemende partijen binnen deze pilot houden elkaar op de hoogte. Een goede communicatie bepaalt mede het succes van dit ‘arrangement voor onbenut talent’.

De volgende sessie, op 19 maart 2024, draait om het ophalen van de eerste resultaten. En het vervolg: hoe zorgen we voor een goed onboardingstraject? Ook hierover zijn de pilotdeelnemers het eens: “Je moet kandidaten méér dan alleen een baan geven: je moet ze continu iets kunnen bieden.”

Tekst & foto’s: Clara Bloemhof

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn