Algemeen 11 december 2020

Bestuur bedrijvenvereniging BSC benoemd

Tijdens de eerste algemene ledenvergadering van Bakery Sweets Center, op 10 december, stond één punt hoog op de agenda: het benoemen van het bestuur van de pas opgerichte bedrijvenvereniging Bakery Sweets Center. Alle zes kandidaten zijn toegelaten tot het bestuur.

De stuurgroepleden en de voorzitters van de vijf werkgroepen van Bakery Sweets Center waren aanwezig bij de algemene ledenvergadering. De allereerste ALV vond digitaal plaats, onder leiding van voorzitter van het oprichtingsbestuur Bouwe de Vries. Punt 1 op de agenda was het benoemen van de bestuursleden van de in juli opgerichte bedrijvenvereniging Bakery Sweets Center. Maar liefst zes personen hadden zich kandidaat gesteld. Elk van hen is unaniem toegelaten tot het bestuur. De kersverse commissie bestaat uit:

Nu het bestuur formeel staat, kunnen de heren aan de slag, stelde Bouwe de Vries. In de eerstvolgende bestuursvergadering van de vereniging worden de rollen en periodes vastgesteld.

Jaarplan 2021

Tweede onderdeel van de ledenvergadering was het presenteren van het jaarplan 2021 en de vastgestelde begroting. Voor het jaarplan had projectcoördinator Hilco Wagenaar vanuit elke werkgroep input verzameld.

Iedere werkgroep heeft goed nagedacht over het komende jaar. De plannen zijn ambitieus. Met de uitvoering ervan door de werkgroepen Opleiden, Funding, Gebouw, Onderzoek&Innovatie en Communicatie zetten we Bakery Sweets Center in 2021 nog sterker op de kaart. Met name wordt ingezet op opleidingen, korte trainingen, productontwikkeling en techniek. Op alle vlakken worden Bakery Sweets Sessions georganiseerd. De eerste Session van 2021 vindt plaats in februari en heeft als thema Ovens.

 

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn