Algemeen 07 februari 2023

Beko licht nieuwe wetgeving Afvalbeheersbijdrage en SUP-heffing toe

De nieuwe wet- en regelgeving die betrekking heeft op het beheersen van de afvalstroom van verpakkingen wordt door onze partner Beko Verpakkingen uitvoerig toegelicht.

Wijzigingen binnen aangifte Afvalbeheersbijdrage

Deze wetgeving wordt landelijk ingezet en geldt voor alle sectoren. Sinds 2013 kennen wij de afvalbeheersbijdrage als u meer dan 50.000 kilo aan verpakkingen per jaar op de Nederlandse markt brengt. Hiertoe doet u jaarlijks verplicht aangifte bij het Afvalfonds Verpakkingen. Per 1 januari 2023 vindt er een wijziging plaats binnen deze aangifte. Met ingang van 1 januari 2023 komt daarbij de aangifte voor de Single Used Plastics (SUP). Hiervoor geldt geen aangiftedrempel.

Betalen voor recycling

Met de afvalbeheersbijdrage en de toeslag wordt door de Stichting Afvalfonds Verpakkingen onder andere de inzameling en recycling van verpakkingen betaald. Niet alleen recycling is van belang, maar ook preventie en verduurzaming van verpakkingen. De nieuwe SUP-heffing geldt voor verpakkingen die plastic bevatten en voedsel/dranken verpakken. Deze heffing wordt gebruikt om gebiedsbeheerders te betalen voor het opruimen van zwerfafval. U dient zich hiertoe verplicht aan te melden bij het Afvalfonds Verpakkingen. Aanmelden doet u via dit formulier.

Verantwoordelijkheid

Producenten en importeurs zijn hiervoor zelf verantwoordelijk en moeten voldoen aan de essentiële eisen. In deze wettelijke eisen staat hoe producenten al in de ontwerpfase hun verpakkingen kunnen verduurzamen. Bijvoorbeeld door het gewicht en/of volume te beperken en duurzame materialen te gebruiken.

De nieuwe wetgeving gaat in vanaf 1 januari 2023. De laatste aanpassingen van deze wetgeving zijn bekend geworden in week 51.

Lees meer over de Afvalbeheersbijdrage, de SUP-regeling en praktische voorbeelden op de website van Beko verpakkingen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn