Partners 13 november 2020

Bakkers van Verloop nieuwe partner Bakery Sweets Center

‘Werken aan meer basiskennis’

Samen met het regionaal vakonderwijs werken aan meer basiskennis bij leerling-bakkers. Liefst via verkorte opleidingsprogramma’s, die richting worden gegeven door de bakkers zelf. Van deze wens werk maken, is reden voor Jozeph Verloop van Bakkers van Verloop om aan te sluiten bij Bakery Sweets Center. “Het niveau van de gemiddelde bakkersleerling is nu echt te laag. Daar kunnen we samen wat aan doen.”

Bekende ondernemer

Jozeph Verloop is een bekende bakkerijondernemer: in het Noorden, maar zeker ook daar buiten. Al jaren toont de 56-jarige bakker zich een vakman en excellent ondernemer. Zo bouwde Jozeph – sinds hij in 1987 het stokje van zijn vader overnam – Bakkerij Verloop uit van een bakkerij met winkel in Gorredijk, tot de bloeiende onderneming die het nu is. Bakkers van Verloop – zoals het bedrijf sinds enige jaren heet – telt zes winkels (Gorredijk, Heerenveen, Oranjewoud, Oldeberkoop, Beetsterzwaag en Drachten) en 85 medewerkers. Ook zijn Jozeph en zijn vrouw Annemieke, de bedenkers van een onderscheidend, multidisciplinair horeca-restaurant-bakkerijconcept dat luistert naar de naam Graancirkel, gevestigd in hartje Drachten.

Familiebedrijf

“Mijn opa Jozeph startte het bedrijf in 1926”, blikt Verloop trots terug. “Hij kocht een failliete bakkerij op in Gorredijk en verdiende zijn boterham door veel te venten.” Toen heit Tjitze en mem Janke (Fries voor vader en moeder) van Jozeph in 1968 de bakkerij verhuisden naar de huidige locatie in Gorredijk aan de Brouwerswal, werden er drastische keuzes gemaakt. Het venten stopte (‘Dat werd veel te duur’) en er kwam een moderne bakkerswinkel voor in de plaats. Het assortiment werd drastisch uitgebreid, tot grote vreugde van de dorpsbewoners. “Vanaf dat moment gingen ze echt geld verdienen”, weet Jozeph nog van zijn vader.

Als kleine jongen groeide Jozeph op in de bakkerij, waar de handen uit de mouwen moesten. Hij maalde er niet om: “Dat hoorde er gewoon bij.” Besmet met het bakkersvirus stond voor Jozeph dan ook al snel als een paal boven water dat hij het stokje van zijn vader wilde overnemen. In 1987 stapte Jozeph officieel in het bedrijf; Annemieke volgde in 1991. En nog eens vijf jaar later kon het stel heit Tjitze uitkopen. Vanaf dat moment ging het snel met de groei van de bakkerijonderneming. “We namen een bakkerij in Olderbekoop over en enige tijd later ook een bakkerij in Heerenveen en eentje in Beetsterzwaag. De omzet groeide hard. Maar we konden dat gelukkig goed handelen.”

Annemieke en Jozeph Verloop. Foto’s afkomstig van de website van Bakkerij Verloop.

De Graancirkel

Voorlopig laatste wapenfeit is de bouw van De Graancirkel in 2014: een restaurant, café, feestlocatie en bakkerswinkel in één. “We liepen al sinds 2007 met dat idee rond”, vertelt Jozeph. “We denken dat een mix  van horeca en bakkerij een goed fundament kan zijn voor een bakkerijonderneming.” De crisis gooide in 2007 nog roet in het eten, maar zeven jaar later lukte het ons alsnog een mooi pand te laten bouwen op een A-locatie. Keuken, menukaart, inrichting, styling: overal is over nagedacht. En nu, zes jaar na de start, rendeert De Graancirkel naar tevredenheid. “Al ben je nooit écht klaar”, knipoogt Verloop.

Groot hart

De gedreven ondernemer heeft een groot hart voor het ambachtelijke vakmanschap en zet zich daar al jaren flink voor in. Zo was hij vijftien jaar voorzitter van Beko-Noord, de noordelijke afdeling van de coöperatieve groothandel voor bakkers. Ook zijn Jozeph en Annemieke sinds 1992 aangesloten bij de MOC: de bedrijfvergelijkingsclub voor bakkers. “Je steekt er altijd wel wat op, en we zijn niet te beroerd om te delen.”

Aansluiten bij BSC

Hoewel Verloop zich niet zomaar aansluit bij elk nieuw samenwerkingsverband of initiatief dat voorbij komt vliegen, besloot hij onlangs dat wél te doen bij het Bakery Sweets Center. “Ergens in juni hebben we voor het eerst kennis gemaakt en in de maanden erna ben ik overtuigd geraakt van de noodzaak om mee te doen. Bakery Sweets Center is een blijvertje en daar zet ik me graag voor in.”

Praktische oplossingen

Hij vervolgt: “Ik haak met name aan op de thema’s personeel, opleiden en imagoverbetering: voor bakkers zeer belangrijke onderwerpen.” Wat betreft onderwijs vindt Verloop dat er het nodige te verbeteren valt. “Het niveau van de huidige bakkerijstudenten is echt te laag. We moeten daar samen met de vakscholen iets aan doen. Bakery Sweets Center creëert de omstandigheden om dat mogelijk te maken. Door docenten en bakkers samen aan tafel te zetten en praktische oplossingen voor de regio te zoeken. Geen onnodig gedoe, maar gewoon aan de slag gaan. Waar zit de kennisleemte? En hoe lossen we dat op?”

Verloop hoopt op korte opleidingsroutes, met name gericht op grondstofkennis. “Bakery Institute doet dat heel goed, maar Zaandam is best een eind weg voor een cursus. We moeten dat hier in de regio toch ook kunnen oplossen?” Verder zou de Friese bakker graag nieuwe personeelsleden direct vast in dienst willen nemen, om ze ook gemakkelijk weer te kunnen ontslaan als er geen goede match is. “Alleen gebeurt dat bij ons zelden”, grinnikt hij. “De meeste van onze medewerkers zitten al járen bij ons. Wij hebben daardoor dus te maken met een personeelsbestand dat vergrijst. Dat is een uitdaging die op ons af komt. Hopelijk kan Bakery Sweets Center ons daar ook bij helpen.”

Imago en opvolging

Wat imago betreft, hoopt Verloop dat BSC ertoe kan bijdragen dat de beeldvorming van het bakkersvak onder jongeren wordt verbeterd. “We hebben een pracht vak, alleen moeten we dat beter over de bühne brengen. Niet voor niets is bedrijfsopvolging één van de grootste problemen voor veel ambachtelijke bakkers. Ook dat los je niet in je eentje op. Wie weet komen we binnen Bakery Sweets Center tot mooie oplossingsrichtingen. Annemieke en ik willen er in ieder geval voor gaan!”

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn