Opleiding 14 mei 2020

Bakkerijdocent Jurjen Albertsma: ‘Bedrijfsleven zoekt ons nu meer op’

Het Friesland College is de nieuwste partner van Bakery Sweets Center. Bakkerijdocent Jurjen Albertsma aan de mbo-bakkerijopleiding neemt bovendien zitting in de werkgroep Opleiden. Hij ziet het als zijn persoonlijke missie om studenten basisvaardigheden, motivatie en proceskennis bij te brengen. “Studenten komen hier aan de start van de opleiding vaak blanco binnen. Daarna maken ze een behoorlijke ontwikkeling door. Het is mijn doel om allround vakmensen af te leveren, die beschikken over een goede basiskennis.”

Ook Albertsma merkt dat de vraag naar mbo’ers in het bedrijfsleven stijgt. Het is weleens anders geweest, laat hij weten. “Vaak was het zo dat we vanuit het onderwijs bij bedrijven moesten leuren om een stage- of werkplek voor onze studenten. We zien nu dat bedrijven óns opzoeken. Daar zijn we blij mee. Het zorgt voor een betere wisselwerking. Het is duidelijk dat de behoefte aan goed opgeleide vakmensen groeit.” Hij voegt daaraan toe dat een tekort aan mbo’ers niet zozeer het probleem is. “Mensen genoeg, wat dat betreft. Het gaat om een tekort aan échte vakmensen.”

Maatwerk voor bedrijfsleven

Jurjen Albertsma neemt een kijkje bij student Marcel, niveau 2 uitvoerend bakker. Hij werkt aan zijn examen. Friesland College stelt deze periode de bakkerij alleen open voor examenkandidaten.

Dit is een van de redenen dat het Friesland College aanhaakt als partner van Bakery Sweets Center. Met de komst van deze bakkerij-opleiding (mbo niveaus 2 tot en met 4) wordt het netwerk verrijkt met heel wat talent. Van uitvoerende bakkers (niveau 1) tot jonge patissiers (niveau 4). “We hopen met Friesland College in de toekomst een stukje maatwerk te kunnen leveren, aan de hand van vragen vanuit het bedrijfsleven”, geeft Albertsma de reden voor het partnerschap aan. “Dat proberen we ook wel te doen, maar het kwalificatiedossier beperkt ons enigszins hierin. Zo moet een bedrijf Erkend Leerbedrijf zijn om een stagiaire van onze opleiding aan te nemen. Daarbij komt dat de werkzaamheden binnen de opleiding ingezet moet kunnen worden in het stagebedrijf. Dit is niet altijd mogelijk in een groter, industrieel bedrijf. Waardoor onze studenten veelal bij de kleinere, ambachtelijke bakker terecht komen.”

Daar is zeker niets mis mee, benadrukt Albertsma. “Maar wat ik wel graag zou zien, is dat mijn studenten alle facetten van de bakkerij kunnen ervaren. Kleine én grote bedrijven. Zodat ze zelf de keuze kunnen maken in wat voor soort bedrijf zij zich thuisvoelen.” Albertsma oppert het idee om studenten een soort snuffelstage aan te bieden bij partners van Bakery Sweets Center. “Ik zie het als de taak van het onderwijs om de bakkerijsector in de breedste zin van het woord te laten zien. Alleen door ze te laten ervaren wat er mogelijk is, kun je ze enthousiasmeren voor een baan bij jouw bedrijf.”

Albertsma, die lesgeeft op alle vier de niveaus, neemt zitting in de werkgroep Opleiden. “We zijn tegenwoordig heel goed bezig met de onderwerpen omscholing en reïntegratie. Maar hoe mooi zou het zijn als we ook onze studenten een baangarantie kunnen bieden? Door de opleiding af te stemmen op de wensen van het bedrijfsleven, kunnen we dit mogelijk maken.”

‘Verkoop het vak – geef je werknemers verantwoordelijkheid’

Motivatie

Er zijn natuurlijk veel goede ideeën om mbo’ers gericht op te leiden, maar het valt of staat bij de persoonlijke motivatie. “Aan een student zonder motivatie heb je niks. Een diploma is leuk, maar ga je voor een 5,5 of voor een 8? Die passie heb je nodig in het bakkersvak. Daar ligt ook een taak voor de bedrijven: verkoop het vak! Zorg voor de juiste arbeidsomstandigheden, goede voorwaarden – daar zijn studenten gevoelig voor. Maar ook: betrek nieuwe werknemers bij je bedrijf, geef ze het gevoel echt onderdeel uit te maken van de onderneming. Geef ze verantwoordelijkheid. In een situatie waarin de werkgever het volledige zeggenschap heeft, stoot je de student van nu juist af.”

 

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn