Sessions 22 april 2021

Advies Bakkerij Kamstra: verduurzaam in kleine stappen

Bakkerij Kamstra in Wolvega

In de Bakery Sweets Session over Het nieuwe bakken op dinsdag 20 april waren de sprekers het er over eens: in de toekomst wordt er gebakken op zelfopgewekte elektriciteit of waterstofgas. Vooralsnog is die overstap voor veel bedrijven te groot. Maar, de bakkerij verduurzamen hoeft niet in een keer. Het kan ook in kleine stappen.

Cees van den Hoed liet in zijn presentatie tijdens de Session zien hoe hij de verduurzaming bij Bakkerij Kamstra aanpakt.

Stap 1: koop energie slim in

De eerste stap is slim inkopen van energie. Vergelijk de prijzen van diverse aanbieders.

Stap 2: de energiescan

Een energiescan kan inzicht geven in het verbruik en verbeterpunten aankaarten. Door duurzame oplossingen te zoeken voor die verbeterpunten, kan het verbruik van gas, elektra en water flink dalen en een mooie kostenbesparing opleveren.

Van den Hoed: “Ik voelde me verplicht om zo’n EED Energie-audit te doen. De overheid heeft dit verplicht bij grote bedrijven. Daar valt mijn bedrijf niet onder. Maar door maatschappelijke veranderingen, de aardgasproblematiek in Groningen en alle aangekondigde energie- en duurzaamheidsmaatregelen, voelde ik dat ik dit tóch moest doen. Als je niet precies weet waar je kunt beginnen, is in kaart brengen wat er wordt verbruikt een mooi begin. Een EED-scan of energiescan levert een concreet resultaat op waarmee je direct aan de slag kunt.”

Meten is weten

Van den Hoed is in zijn bedrijf het verbruik gaan meten van ovens, koelingen, vriezers en andere machines. Zo bleek dat ongeveer tachtig procent van de elektriciteit verbruikt wordt door koelingen en vriezers. “Dat noem ik nu laaghangend fruit. Daar zijn we begonnen met kijken naar waar we warmte of juiste kou nodig hadden, hoe we dat konden gaan combineren om winst te maken door bijvoorbeeld warmte te hergebruiken.”

Cees van den Hoed van Bakkerij Kamstra kan precies inzien hoeveel energie de ovens verbruiken.

Ook is een power quality-meter geplaatst die het stroomverbruik analyseert en inzicht geeft in de pieken van energiegebruik. “Nu we weten wat die pieken veroorzaakt, kunnen we die gaan uitvlakken. Dat scheelt piekbelasting en het bespaart ons een toekomstige investering voor een grotere aansluiting op het netwerk”, legt de ondernemer uit.

Bakkerij verduurzamen met plan van aanpak

Met alle gegevens die uit de scan naar voren kwamen, heeft Van den Hoed een plan van aanpak gemaakt met verschillende fasen. Hierin staat wat de kansen zijn, welke investering moet worden gedaan en wat daarop het rendement en de terugverdientijd is.

“Het doel van onze eerste fase was tweeledig: minimaal 10 procent besparen op gas en 20 procent op elektra. Die fase is afgerond en we besparen nu meer dan 20 procent op elektra, maar op gas is het doel niet helemaal bereikt. We bekijken dan wat het heeft opgeleverd en we nemen de reductie van gas weer mee naar fase 2. Zo gaan we stap voor stap verder kijken waar we kunnen verduurzamen. De laatste fase bestaat bijvoorbeeld uit een project waarmee we zelf energie gaan opwekken, maar zover zijn we nog niet,” glimlacht de ondernemer.

Witte bollen uit de oven bij Bakkerij Kamstra.

Kleine stapjes, grote impact

Van den Hoed heeft er met het zoeken naar kansen voor verduurzaming van de bakkerij een nieuwe hobby bij. “Ik vind het heel leuk om mee bezig te zijn. Laaghangend fruit is er bij iedereen, daarvan ben ik overtuigd, maar niet iedereen plukt het. Terwijl je met kleine stapjes al veel kunt bereiken. Zeker als we allemaal kleine stapjes doen, dan maken we met zijn allen toch een grote impact.”

Tekst: Suzanne Dekker

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn